Συνάντηση ΕΠΗΕ-ΛΑΓΗΕ για τις πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

29 Ιανουαρίου 2015

Στις 28 του μηνός πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας , εκπροσωπούμενη από τον κ. Μπογδάνη Σπύρο Αντιπρόεδρο, τον κ. Κουμούση Χαράλαμπο Γραμματέα και την κα. Τόφα Μαρία Μέλος Δ.Σ, με τον Προέδρο του Λ.Α.Γ.Η.Ε κ. Γκαρή.

Τα θέματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν:

1) Η πρόβλεψη εκ μέρους του Λ.Α.Γ.Η.Ε της πορείας των πληρωμών.

2) Η διαφάνεια στον Ε.Λ.Α.Π.Ε και ειδικότερα ζητήθηκε, για άλλη μια φορά, η διακριτή απεικόνιση της ταμειακής κατάστασης του Ε.Λ.Α.Π.Ε στα Ενημερωτικά Δελτία που εκδίδει ο Λ.Α.Γ.Η.Ε.

3) Η νόμιμη και εμπρόθεσμη καταβολή του συνόλου των νομοθετημένων εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε από τους πιστωτές του.

4) Ασφαλιστικά μέτρα Λ.Α.Γ.Η.Ε κατά Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για την διαφανή λειτουργία του Ε.Λ.Α.Π.Ε και την νόμιμη απόδοση των νομοθετημένων εσόδων του (βλ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/10/2014 ), αναπτύξαμε στον κ. Γκαρή τα γεγονότα, αλλά και τα επιπλέον δεδομένα που έχει στην διάθεση της η Ε.Π.Η.Ε. Κατ΄ επανάληψη έχει ζητηθεί από την Ε.Π.Η.Ε η διακριτή αναφορά των ταμειακών εσόδων του Ε.Λ.Α.Π.Ε στον οικείο Πίνακα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο δημοσιεύεται κάθε μήνα από τον Λ.Α.Γ.Η.Ε, ώστε να μπορεί έκαστος να λαμβάνει διαφανώς γνώση και των εισροών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ στον Ειδικό Λογαριασμό των Α.Π.Ε.

Η Ε.Π.Η.Ε κατόπιν ενεργειών της, έχει στην κατοχή της σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων. Προς όφελος των παραγωγών από φωτοβολταϊκά, μέρος των παραπάνω στοιχείων έχει ήδη γνωστοποιηθεί σε συλλόγους τους.

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την συστράτευση όλων των συλλόγων σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί κατά το παρελθόν (βλ. Κοινό Ανακοινωθέν Συλλόγων www.ephe.gr).

Ευελπιστούμε ότι η πίεση που ασκείται πλέον από όλους, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad