Στο υψηλότερο επίπεδο η κατανάλωση ενέργειας ΑΠΕ από το 1930

4 Ιουνίου 2015

93041Η κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από το 1930, όταν το ξύλο ήταν ένας δημοφιλής τρόπος παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με μελέτη της Energy Information Administration, (ΕΙΑ).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει την καύση ξύλου, τα υδροηλεκτρικά, τα απόβλητα, την αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια και τα βιοκαύσιμα. Αν και η υδροηλεκτρική και το ξύλο είναι οι πλέον καταναλώσιμες – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα βιοκαύσιμα έχουν ανέβει σε χρήση σταθερά από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ενώ η κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Σε γενικές γραμμές η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 5% ετησίως πάνω από το 2001 έως 2014, από το πιο πρόσφατο χαμηλό του 2001,, όπως αναφέρεται στην σχετική μελέτη της ΕΙΑ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αιολική, ηλιακή ενέργεια, αλλά και στα βιοκαύσιμα. Η αιολική ενέργεια αυξήθηκε από 70 τρισεκατομμύρια Btu το 2001 σε πάνω από 1.700 τρισεκατομμύρια Btu το 2014, και κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η ηλιακή ενέργεια (ηλιακή θερμική και φωτοβολταϊκή) αυξήθηκε από 64.000.000 εκατομμύρια Btu σε 427000000000000 Btu.

Η χρήση της βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων αυξήθηκε από 253 τρισεκατομμύρια Btu, σε 2,068 τρισ Btu, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αξιοσημείωτο είναι, ότι περίπου το ήμισυ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο βιομηχανικός τομέας χρησιμοποίησε περίπου το 24% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το περασμένο έτος, ως επί το πλείστον βασιζόμενος στη βιομάζα , το ξύλο, τα απόβλητα και τα βιοκαύσιμα. Η παραγωγή βιοκαυσίμων και των παραπροϊόντων τους, (που επίσης αξιοποιούνται στην βιομηχανική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), οδηγεί πάντως σε ενεργειακές απώλειες ενέργειας και αυτό λαμβάνεται υπόψη από τους μελετητές.

Ο τομέας των μεταφορών βασίζεται κατά 13% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας μεταξύ των ετών 2001-2014.

Η αυξανόμενη ζήτηση για τα υγρά βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένων τόσο της αιθανόλης, όσο και του βιοντίζελ, ώθησε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχεδόν 5% της κατανάλωσης ενέργειας του τομέα το 2014, τονίζει η μελέτη.

Τέλος ενώ η χρήση των βιοκαυσίμων διευρύνεται και το ξύλο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα, αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση, είναι η ηλιακή ενέργεια..

Πηγή: Energia.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad