ΣΠΕΦ: Γιατί δεν πρέπει οι ΑΠΕ να πληρώσουν τη διακοψιμότητα

29 Απριλίου 2015

101Εμμένει στην εξαίρεση των ΑΠΕ, και ειδικά των φωτοβολταϊκών, από τη χρηματοδότηση του τέλους για τη διακοψιμότητα ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΣΠΕΦ αιτιολογεί την εξαίρεση των φ/β από τη πληρωμή του τέλους διακοψιμότητας λέγοντας ότι:

– Καταρχήν οι αμοιβές των βιομηχανικών καταναλωτών από την διακοψιμότητα βασίζονται σε εικονική λειτουργία του μέτρου. Δηλαδή δεν απαιτείται καν να υπάρχει συμφόρηση φορτίου και εντολές περιορισμού ισχύος από τον ΑΔΜΗΕ για να υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα. Οι απολαμβάνοντες το μέτρο θα εισπράττουν το αντίτιμο με βάση τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται στην ΥΑ στο άρθρο 7 παρ. 5 σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε υπάρχουν εντολές διακοπών-περιορισμού ισχύος είτε όχι.

– Επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε στο ελληνικό σύστημα υπάρχει υπερεπάρκεια ισχύος, είναι προφανές πως εντολές από τον ΑΔΜΗΕ για περιορισμό ισχύος δεν πρόκειται ουσιαστικά να εκδοθούν. Έτσι τα χρήματα της διακοψιμότητας θα πληρώνονται ως ευθεία επιδότηση της βιομηχανίας και χωρίς εν τοις πράγμασι καμία ουσιαστική αντιπαροχή.

– Οφείλουμε ωστόσο να επαναλάβουμε πως εμείς δεν διαφωνούμε στο να επιδοτηθεί το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Μας ενοχλεί όμως που ειδικά τα Φ/Β ποινολογούνται κατάφωρα μέσω της ΥΑ με υπερβολικό οριζόντιο χαράτσι 3,6% επί του τζίρου τους σε τεράστια απόσταση από οποιουδήποτε άλλου, την στιγμή που τα Φ/Β είναι ακριβώς εκείνα που εξαφάνισαν την παραδοσιακή μεσημεριανή πανάκριβη αιχμή, η οποία και ήταν η μόνη που εμφάνιζε συμπτώματα έλλειψης ισχύος. Πολύ χειρότερα μάλιστα τώρα που επιβαρύνονται τα Φ/Β για μηδενική ουσιαστικά αντιπαροχή αφού όπως προαναφέρθηκε το όλο στήσιμο του μέτρου της διακοψιμότητας είναι virtual δηλαδή εικονικό (θα πληρώνονται χρήματα χωρίς να υπάρχουν καν πραγματικές εντολές περιορισμού ισχύος). Υπενθυμίζουμε πως οι βιομηχανικοί καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ πληρώνουν ΕΤΜΕΑΡ μόλις 2,3 ευρώ/MWh ενώ καρπώνονται τα οφέλη από την μείωση της ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ που είναι περί τα 10 ευρώ/MWh. Δηλαδή οι εν λόγω καταναλωτές δεν επιβαρύνονται εν τοις πράγμασι από τις ΑΠΕ και με την ΥΑ παραδόξως οι ΑΠΕ καλούνται να πληρώσουν την επιδότηση της «εικονικής» μάλιστα διακοψιμότητας.

– Περαιτέρω το πράγμα καθίσταται ακόμη πλασματικότερο, αφού το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο που προσφέρει έκαστος βιομηχανικός καταναλωτής στην δημοπρασία διακοψιμότητας, βασίζεται επί της ιστορικά μέγιστης ισχύς που αυτός κατανάλωνε τα τελευταία 6 χρόνια (άρθρο 1, παρ. 12), δηλαδή σχεδόν από τα προ κρίσης επίπεδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην δημοπρασία με εντελώς εικονικά επίπεδα υποτιθέμενων περικοπών, αφού η οικονομική ύφεση έχει περιορίσει ούτως ή άλλως τις καταναλώσεις τους από τα ιστορικά μέγιστα 6ετίας. Δηλαδή με την διακοψιμότητα θα επιδοτούνται «τυφλά» οι ούτως ή άλλως χαμηλότερες καταναλώσεις λόγω της κρίσης των συμμετεχόντων και μάλιστα «βρέξει-χιονίσει», δηλαδή χωρίς καν να χρειάζεται να υπάρξουν εντολές περιορισμού ισχύος από τον ΑΔΜΗΕ.

– Στην ΥΑ και συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων βιομηχανιών (άρθρο 6) δεν προβλέπεται καν αυτές να μην χρωστάνε λογαριασμούς ρεύματος στην ΔΕΗ. Δηλαδή θα φθάσουμε στο σημείο να τους δίνονται χρήματα, για εικονικές και όχι πραγματικές υπηρεσίες, την ίδια στιγμή που αυτοί δεν πληρώνουν καν τους λογαριασμούς ρεύματος τους. Δεν προβλέπεται μάλιστα καν συμψηφισμός των χρημάτων από την διακοψιμότητα με όσα αυτοί χρωστούν στην ΔΕΗ ή σε άλλες εταιρείες Προμήθειας.

– Όπως είναι γραμμένη η ΥΑ είναι πολύ πιθανόν οι ΑΠΕ να πληρώνουν το χαράτσι της διακοψιμότητας με εκροές από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) για ληξιπρόθεσμους μήνες παραγωγής που δεν έχουν πληρωθεί. Δηλαδή να αφαιρείται από τον ΕΛΑΠΕ ρευστότητα ώστε να πληρώνεται η διακοψιμότητα στην ώρα της, την ίδια στιγμή που για την συγκεκριμένη περίοδο οι ΑΠΕ δεν έχουν εξοφληθεί.

Στο ανωτέρω απόλυτα στρεβλό, κατάφωρα άδικο και επιζήμιο για τα Φ/Β τοπίο της ΥΑ, μοναδική ορθολογική λύση είναι να καλύπτεται το κόστος της διακοψιμότητας από το περίσσευμα των περικομμένων ΑΔΙ ή από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων ή συνδυαστικά και από τα δύο. Ακόμη και για το 2015 θα μπορούσε το μέτρο να χρηματοδοτηθεί από τους ρύπους με λογιστική εγγραφή του όποιου ποσού στο 2016 όπου περισσεύουν χρήματα από τα εν λόγω δικαιώματα.

Πηγή: EnergyWorld

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad