ΡΑΕΚ: Ανοίγει την πόρτα στον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

13 Μαΐου 2015

ηλεκτρικής_ενέργειαςΤο πλαίσιο που θα διέπει την είσοδο του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία εξέδωσε σήμερα την τελική ρυθμιστική απόφαση για το νέο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Η απόφαση – πλαίσιο, έκτασης 111 σελίδων, διέπει όλα τα ζητήματα που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.

«Η ουσία είναι ότι βγήκε ένας λεπτομερής σχεδιασμός στον οποίον θα στηριχθούν οι κανόνες της αγοράς για να διευκολυνθεί η εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού, δηλαδή στην παραγωγή και στην προμήθεια, και για να διευκολυνθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική αγορά χωρίς επιδοτήσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Γιώργος Σιαμμάς.

Τόνισε όμως ότι «με την απόφαση αυτή δεν επηρεάζεται η ασφαλής λειτουργία του συστήματος που έχουμε σήμερα και δεν επηρεάζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών».

Όπως είπε, ο κ. Σιαμμάς, για να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση, προηγήθηκε προσχέδιο απόφασης στις 5 Δεκεμβρίου, έγινε παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, οι οποίοι είχαν στη διάθεσή του δύο μήνες να υποβάλουν σχόλια, υπέβαλαν σχόλια, τα οποία αξιολογήθηκαν από την Αρχή και βγήκε τελικό κείμενο της απόφασης στο οποίο θα στηριχθούν οι λεπτομερείς κανόνες της αγοράς.

Μέχρι τα μέσα του 2016 το νέο μοντέλο

Σημείωσε πως μετά την έκδοση της απόφασης αρχίζει άλλη διαδικασία. Με οδηγίες ο Διαχειριστής θα συγκαλέσει την Επιτροπή για ετοιμασία των λεπτομερών κανόνων τους επόμενους μήνες, «ώστε μέχρι τα μέσα του 2016 ή ίσως λίγο αργότερα να τεθεί σε λειτουργία το νέο μοντέλο».

«Το βασικό στοιχείο που εισάγεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορά στη δημιουργία μιας κεντρικά διαχειριζόμενης προ-ημερήσιας αγοράς μέσω της οποίας αδειοδοτημένοι συμμετέχοντες θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν ενέργεια προκειμένου να συμπληρώσουν τα όποια διμερή συμβόλαια διαθέτουν και την εν συνεχεία διενέργεια διαδικασίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση.

Για τους σταθμούς, ΑΠΕ εντός των Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών, η έκθεση αναφέρει πως αυτοί θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην αγορά μέσω της ΑΗΚ, ενώ σε μετέπειτα στάδιο η ΡΑΕΚ θα μπορούσε να επιβάλει σχετικές υποχρεώσεις και στους υπόλοιπους προμηθευτές.

Προστίθεται ακόμη ότι νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών έχουν τη δυνατότητα είτε να συνάπτουν διμερή προθεσμιακά συμβόλαια είτε να καταθέτουν προσφορές στην Προ-ημερήσια Αγορά.

Στην έκθεση αναφέρει ότι η επί του παρόντος η ΑΗΚ κατέχει το 100% της αγοράς προμήθειας στην Κύπρο, ενώ καλύπτει το 92,5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ενώ το υπόλοιπο 7,5% καλύπτεται από ΑΠΕ.

Η ΡΑΕΚ σημειώνει ότι το θέμα της ερμηνείας της δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το ορισμό στον Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμο θα πρέπει να διευκρινιστεί και να οριστεί σαφώς σε συντονισμό με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την οριστικοποίηση των νέων κανόνων της αγοράς.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad