ΡΑΕ: Τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για το Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

4 Φεβρουαρίου 2015

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2014 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη 2η Δημόσια Διαβούλευση επί της αναθεωρημένης έκδοσης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, δημοσιοποίησε, την Τρίτη, τον πίνακα των συμμετεχόντων και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 15.01.2015

   Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-191780

   Αποστολέας: ΔΕΗ ΑΕ

   Επιστολή:DEH

2. Ημερομηνία αποστολής: 15.01.2015

    Αριθμός πρωτοκόλλου: I-194789

    Αποστολέας: ΕΣΑΗ – Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας

    Επιστολή:ESAH

Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad