«Ψευδής εικόνα» για φωτοβολταϊκό ενδιαφέρον εμποδίζει το net metering στα νησιά

28 Μαΐου 2015

121976Τα «βάρη» που έρχονται από το παρελθόν και δεσμεύουν χωρητικότητες στα δίκτυα των νησιών ή υποχρεώνουν τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ να ασχολούνται με παλιές αιτήσεις, για έργα όμως που δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν, «μπλοκάρουν» στην πράξη το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνουν ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις για να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά και να αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).

Από την ανάλυση των στοιχείων που έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ο ΔΕΔΔΗΕ, προκύπτει ότι υπάρχει πράγματι δέσμευση περιθωρίου ισχύος αφενός από παλιά έργα με Συμβάσεις Σύνδεσης, αφετέρου από εκκρεμή αιτήματα φωτοβολταϊκών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Μόνον που αυτά τα έργα, λόγω της χαμηλής ταρίφας που ισχύει, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν. Έτσι εμφανίζεται μια «ψευδής εικόνα», μια θεωρητική δέσμευση πολύτιμου ηλεκτρικού χώρου, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στην αδειοδότηση νέων και επίκαιρων έργων net-metering.

Συγκεκριμένα, η δεσμευμένη ισχύς φωτοβολταϊκών σε εξέλιξη αδειοδοτικής κατάστασης που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνει φωτοβολταϊκούς σταθμούς κυρίως επί εδάφους, που από το 2012-2013 έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο, και είχαν καταβάλει τις σχετικές δαπάνες σύνδεσης. Παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης (2-3 έτη) ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ δεν διαγράφει από τις λίστες περιθωρίων τα εν λόγω έργα επικαλούμενος μη ρητή νομοθετική αναφορά.

Είναι γεγονός ότι όντως δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση. Όμως σε αντίστοιχες περιπτώσεις η αρμόδια Διεύθυνση για την Ηπειρωτική Ελλάδα, θέτει στο αρχείο τα εν λόγω έργα και αποδεσμεύει ηλεκτρικό χώρο.

Ένα επιπλέον πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ακόμα και σήμερα αξιολογεί αιτήματα των ετών 2012-2013 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Έτσι για να φτάσει η σειρά αξιολόγησης ενός νέου αιτήματος, θα πρέπει να περιμένει να εκδοθούν οι προσφορές σύνδεσης για το πλήθος των παλαιών αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών, να παρέλθει το δίμηνο που προβλέπουν οι διαδικασίες και έπειτα να ακυρωθούν (η ακύρωση θεωρείται βέβαιη λόγω της πολύ χαμηλής ταρίφας που ισχύει πλέον για την κατηγορία αυτή έργων).

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ΔΕΔΔΗΕ λειτουργεί σωστά με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση (η οποία και έγινε για όλα τα άλλα έργα πλην του Ειδικού Προγράμματος), μέσω της οποίας θα δινόταν προθεσμία, για παράδειγμα, ενός μηνός, για την επανεπιβεβαίωση του ενδιαφέροντος των εκκρεμών αιτημάτων, αλλιώς αυτά να διαγράφονται από το αρχείο.

Χαρακτηριστικό του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί είναι ότι υπάρχουν μεγάλα νησιά με ραγδαία οικονομική δραστηριότητα στα οποία δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για φωτοβολταϊκά μέσω net-metering, παρότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Τέτοιες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, είναι η Κρήτη και η Σκύρος.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad