Προβληματισμοί συνδέσμου μικρών υδροηλεκτρικών για τη ΡΑΕ

2 Ιουνίου 2015

clyde_hydro_200pxΝα οριστικοποιηθεί άμεσα η πρόταση στελέχωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία ενίσχυσης και αναβάθμισης της Αρχής για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς ενέργειας ζητάει με επιστολή του προς τη ΡΑΕ ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Όπως αναφέρει, τους τελευταίους μήνες ζούμε μια έντονη αντιπαράθεση για το ρόλο και το μέλλον της ΡΑΕ, ενώ, η ακέφαλη μέχρι σήμερα ΡΑΕ, υπολειτουργεί δημιουργώντας προβλήματα τα οποία προστίθενται στα ήδη συσσωρευμένα.

Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι καθαρά τεχνοκρατικά και απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε δέσμευση, συντασσόμαστε υπέρ της διατήρησης και μελλοντικής εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ανεξάρτητης λειτουργίας της ΡΑΕ και της αναβάθμισης του ρόλου της ως ρυθμιστή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντιδρούμε σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησής της.

«Η ανεξάρτητη λειτουργία της ΡΑΕ και η αναγκαιότητα και χρησιμότητά της, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων της αλυσίδας του ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της με βάση τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της που απορρέουν από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και τους εθνικούς νόμους, είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχτεί», σημειώνεται στο έγγραφο

Είναι επιτακτική ανάγκη, καταλήγει η επιστολή, να αποτραπεί οποιασδήποτε μορφής απομάκρυνση της ΡΑΕ από την αγορά και ενδεχόμενα ταυτόχρονη υποκατάστασή της από άλλη υφιστάμενη υπηρεσία/οργανισμό. Η ΡΑΕ υφίσταται και λειτουργεί από το 2001. Ας μη θεωρούμε αμελητέα λοιπόν την τεχνογνωσία που διαθέτει η Αρχή, μοναδική και αναντικατάστατη βραχυπρόθεσμα. Τα πρόσωπα που προτείνονται να στελεχώσουν τη ΡΑΕ, προέρχονται από την ίδια την Αρχή, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Πηγή: B2Green.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad