Πρωτοπορεί στην «πράσινη» ενέργεια η κυπριακή C.A. Papaellinas

8 Ιουνίου 2015

b_papaellinascafwt3Πρόσφατα η εταιρεία εγκατέστησε φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας 100kW, που αναμένεται να παράγει περίπου το 25% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας των κεντρικών της γραφείων και του κτιρίου της PharmacyLine.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα έχει η εταιρεία από την εν λόγω επένδυση είναι αρκετά σημαντική, ενώ η απόσβεση τής επένδυσης αναμένεται να γίνει σε 5,5 περίπου χρόνια.

Η C.A. Papaellinas Ltd έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δυναμικότητας 100kW (kilowatt), στην οροφή των κεντρικών της γραφείων στα Λατσιά. Το σύστημα ενώθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ στις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος η εταιρεία υποστηρίζει έμπρακτα τη χρήση της πράσινης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει την ενεργειακή απόδοση τόσο των κεντρικών της γραφείων, όσο και των εγκαταστάσεων της PharmacyLine. Για τη σημασία του έργου, το κόστος και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και τις επόμενες δράσεις της εταιρείας, αναλύει σε συνέντευξή του στη «Σ» ο Head of Logistics & Procurement, Σωτήρης Κωνσταντίνου.

- Πρόσφατα εγκαταστήσατε το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα. Ποιας δυναμικότητας είναι και ποια τα οφέλη του;

Είναι δυναμικότητας 100 KW (Kilowatt). Πρόκειται για σύστημα αυτοπαραγωγής και έχει εγκατασταθεί στον χώρο όπου βρίσκονται τα κεντρικά μας γραφεία στα Λατσιά, όπου και οι εγκαταστάσεις της PharmacyLine, του σύγχρονού μας κέντρου διανομής και ανασυσκευασίας φαρμάκων. Το σύστημα έχει ενωθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ στις 3 Μαρτίου 2015. Για την εγκατάστασή του συνεργαστήκαμε με την εταιρεία SP Sunpower Ltd. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, αναμένεται να έχουμε εξοικονόμηση της τάξης του 25% στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τα κεντρικά μας γραφεία και το Κέντρο Διανομής PharmacyLine.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα έχει η εταιρεία από την εν λόγω επένδυση είναι αρκετά σημαντική, ενώ η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται να γίνει σε 5,5 περίπου χρόνια. Σημειώστε ότι πρόκειται για το δεύτερο σε μέγεθος και ισχύ σύστημα αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά στην Κύπρο.

- Είπατε πως πρόκειται για σύστημα αυτοπαραγωγής. Τι σημαίνει αυτό;

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας είναι η διαδικασία κατά την οποία συμψηφίζεται το ρεύμα, που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό, με το ρεύμα του δικτύου της ΑΗΚ που καταναλώνουμε. Όσο ρεύμα παράγουν τα φωτοβολταϊκά καταναλώνεται από τα φορτία (συσκευές και μηχανήματα) του χώρου μας και όσο περισσεύει, αν περισσεύει ανάλογα με τις ανάγκες μας, διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ. Αν δεν περισσεύει, τότε τις ανάγκες μας τις καλύπτει το δίκτυο της ΑΗΚ.

Με άλλα λόγια, ο μετρητής της ΑΗΚ μετράει την ενέργεια που «δίνει» στο δίκτυο το φωτοβολταϊκό και παράλληλα την ενέργεια που «τραβάει» από το δίκτυο η επιχείρησή μας ως καταναλωτής. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου το ποσό της οφειλής προς την ΑΗΚ θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από τη διαφορά ανάμεσα στην ενέργεια που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβήξαμε» από το δίκτυο. Εάν η διαφορά είναι μηδενική, τότε δεν θα πληρώνουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε.

- Θα έχετε προβεί και σε συγκεκριμένες μετρήσεις.

Με τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία μας έχει συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα περίπου κατά 115.000 Kg (115 τόνους) CO2 ετησίως. Το ενεργειακό αποτύπωμα των κεντρικών γραφείων και της PharmacyLine είχε υπολογιστεί για το 2013 στα 459.786 Kg CO2, το οποίο και μειώνεται συνεχώς με τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προωθεί η εταιρεία μας.

- Άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος;

Αποτελείται από 400 φωτοβολταϊκά πλαίσια της νορβηγικής εταιρείας REC, από 5 μετατροπείς τάσης της αυστριακής εταιρείας Fronius, και από σύστημα στήριξης και στερέωσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων της ελληνικής εταιρείας Metaloumin. Η οροθέτηση του συστήματος έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η σκίαση, ενώ ταυτόχρονα να μεγιστοποιείται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

- Το κόστος εγκατάστασής του το έχετε αναλάβει εξολοκλήρου ή έχετε λάβει οποιαδήποτε χορηγία-στήριξη από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Δυστυχώς δεν υπήρξε οικονομική στήριξη που σίγουρα, αν υπήρχε, θα βοηθούσε για μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής, άρα και περισσότερη κάλυψη των αναγκών μας μέσω του φωτοβολταϊκού συστήματος. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει με αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και παροχή κινήτρων στις εταιρείες για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Για παράδειγμα, το σύστημα αυτοπαραγωγής τις ημέρες και ώρες που δεν γίνεται κατανάλωση ηλεκτρισμού στην εταιρεία αλλά παράλληλα υπάρχει παραγωγή από το σύστημα, η παραγόμενη ενέργεια που δεν αξιοποιήθηκε από εμάς, διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ δωρεάν. Όταν όμως η εταιρεία αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα από την ΑΗΚ, αυτό χρεώνεται με την κανονική τιμολογιακή πολιτική της Αρχής, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ανάλογη υποστήριξη από τις Αρχές για επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

- Με ποιες άλλες πρωτοβουλίες ή δράσεις σας έχετε συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού σας αποτυπώματος;

Είναι πολλές οι δράσεις μας υπέρ του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίες και οι σχετικές διακρίσεις του οργανισμού μας, όπως η απονομή, σε τελετή στην Αθήνα, του Green Leader Award για τις πρακτικές μας που αφορούν τη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος. Η εταιρεία μας εφαρμόζει ανέκαθεν πολλές πρακτικές για προστασία του περιβάλλοντος και μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος. Μεριμνούμε ειδικά για τον στόλο των οχημάτων μας ώστε να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές για την εκπομπή των ρύπων όπως και χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου. Έχουμε επίσης αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, και τα καταστήματά μας εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης.

- Σκοπεύετε να επαναλάβετε παρόμοιες δράσεις και στο μέλλον; Και, αν ναι, σε τι θα στοχεύουν;

Αναπτύσσουμε το πρόγραμμα της πράσινής μας ανάπτυξης ανάλογα και με τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων στους οποίους προβαίνουμε. Με τους ελέγχους αυτούς προσδιορίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις και εντοπίζονται οι κύριες ενεργοβόρες πηγές. Τώρα προχωρούμε και στην εγκατάσταση κεντρικού μηχανισμού (controller) για έλεγχο όλων των κλιματιστικών μας, ώστε να μη γίνεται αλόγιστη χρήση και να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία σε όλους τους χώρους. Προβαίνουμε, επίσης, σε ενέργειες βελτίωσης της θερμομόνωσης του κτιρίου. Σε όλην αυτήν την προσπάθεια εμπλέκουμε μαζί με το προσωπικό μας και τις οικογένειές τους (σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαγωνισμοί ζωγραφικής με θέμα το περιβάλλον κ.ά.), ώστε να είναι υπόθεση όλων η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Βλέπετε, είναι μια μεγάλη σειρά δράσεων, μικρών και μεγάλων, που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για προστασία του περιβάλλοντος.

- Πιστεύετε πως τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται απ” όλες τις εταιρείες του τόπου;

Αυτό θα ήταν ευχής έργον. Σκεφθείτε πόσο περισσότερο ευνοϊκές θα ήταν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στη C.A. Papaellinas Ltd η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ειδικό κεφάλαιο στη στρατηγική της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, ενώ στην επιχειρηματική μας στρατηγική έχουμε ενσωματώσει ειδικό πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης. Κεντρική του ιδέα είναι, ακριβώς, η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων μας με το περιβάλλον και τη μείωση στο ελάχιστο του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Η ευαισθησία της εταιρείας μας σε θέματα περιβάλλοντος ήταν και είναι πολύ καλά γνωστή. Είναι μια συγκροτημένη και προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική με βάση το τρίπτυχο: «Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Δράση». Μια στρατηγική που μας ξεχωρίζει και μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι.

* συνέντευξη στον Μάριο Αδάμου

Πηγή: Η  Σημερινή

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad