ΠΟΣΠΗΕΦ: Κατατέθηκαν Όλες οι Αγωγές για το New Deal στα Φωτοβολταϊκά

17 Φεβρουαρίου 2015

109604H Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος κατάθεσης αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνων από τους Συλλόγους που είναι μέλη της, αναφορικά με την υπόθεση του New Deal.

Η Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι ο κάθε παραγωγός σε διάστημα 2 εβδομάδων θα λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Δικηγορικό Γραφείο, που έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει λάβει τότε θα πρέπει να στείλει e-mail στο Info@pospief.grμε τα στοιχεία του για να ελεγχθεί .

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του Δικηγορικού Γραφείου Κολλύρης – Συρροθανάση & Συνεργάτες, που ανέλαβε την υπόθεση:

Αθήνα, 6.2.2015

Αξιότιμοι κύριοι,

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι οι Αγωγές όλων των μελών σας έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Αντικείμενο των διά των κατατεθεισών αγωγών ανοιγησομένων δικών αποτελεί η συμβατική αξίωση των εναγόντων κατά της εναγομένης εταιρείας (ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) εκ των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υπογράψει με αυτήν ιδίως λόγω μερικής μόνο καταβολής του συμβατικού τιμήματος εκ μέρους της εναγομένης.

Ειδικότερα, η αγωγική μας αξίωση συνίσταται: α) στην καταβολή του ποσού που αναγράφεται ορισμένως και εξατομικευμένως δι’ εκαστο ενάγοντα, ως της διαφοράς μεταξύ του νόμιμου συμβατικού τιμήματος και του νέου, κατώτερου και δήθεν νομίμου τιμήματος που ορίστηκε διά των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4254/2014 (για την παραγωγή του μήνα Απρίλιου 2014 με επιφύλαξη για το μέλλον), καθώς και β) στην καταβολή του ποσού που αναγράφεται ορισμένως και εξατομικευμένως δι’ έκαστο ενάγοντα που αντιστοιχεί στην εξαναγκαστική (πλην όμως αντισυνταγματική) βάσει του Ν. 4254/2014 έκδοση, κατάθεση και απόδοση στην αντίδικο πιστωτικού τιμολογίου για το έτος 2013, όπως επίσης και γ) στην καταβολή του ποσού των 5.000 ευρώ για κάθε ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστην στην τιμή και την υπόληψή του από την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά της εναγομένης.

Ζητείται επίσης να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη έχει υποχρέωση να τηρεί τις ένδικες συμβάσεις υπό την αρχική μορφή υπό την οποίαν αυτές υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδίως όσον αφορά στην εγγυημένη τιμή πώλησης), θεωρουμένης της μεταγενέστερης νομοθετικής επεμβάσεως, διά του Ν. 4254/2014, αντισυνταγματικής, αντίθετης προς το κοινοτικό δίκαιο και προς υπερνομοθετικές διατάξεις και αρχές και άρα μη επηρεάζουσας το αρχικώς συνομολογηθέν συμβατικό περιεχόμενο.

Σημειώνω ότι διαλαμβάνεται ειδική μέριμνα με διακριτά δικόγραφα και εξαντλητική νομική επιχειρηματολογία για όσους έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους σε Τράπεζες.

Οι δικάσιμοι προσδιορίσθηκαν μετά από αιτήσεις προτίμησης που κατέθεσε το γραφείο μας και έκαναν δεκτές οι Πρόεδροι των οικείων Τριμελών Συμβουλίων Διοίκησης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του τρέχοντος έτους (2015). Για τους χρόνους των Δικαστηρίων των Αθηνών, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι.

Έκαστος συμμετέχων θα ενημερωθεί προσεχώς με ατομικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή ημερομηνία του δικαστηρίου του και για κάθε ατομική λεπτομέρεια.

Επίσης σας ενημερώνω ότι η μηνυτήρια αναφορά που κατετέθη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει προχωρήσει ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, προχωρώντας αποδεδειγμένα με πολύ γρήγορο ρυθμό, απόδειξη της σημασίας την οποία ορθά απέδωσε η κα Εισαγγελέας του ΑΠ.

Τέλος, σας αναφέρω ότι το γραφείο μας θα παρέμβει προσθέτως υπέρ των παραγωγών Φ/Β στη δίκη που υπάρχει ανάμεσα στην ΛΑΓΗΕ και την ΑΔΜΗΕ στις 16.02.2015 προς διασφάλιση των συμφερόντων των παραγωγών φ/β κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΗΕΦ και άλλων φορέων.

Σας ευχαριστούμε ειλικρινώς για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και θα επανέλθουμε στον κατάλληλο χρόνο με κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου Χαϊδελβέργης

LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου

MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 – ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210.3608504, 210.3643637, 6944.691416

Fax: 210.3608509 – Email: kolliris@hotmail.com

Πηγή: Energia.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad