Πιέσεις στη ΔΕΗ για Mείωση Tιμολογίων

17 Φεβρουαρίου 2015

imagesΣυστηματική πίεση να μειώσει τα τιμολόγιά της προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δέχεται η ΔΕΗ, η οποία έχει αρχίσει να εξετάζει το θέμα, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές. Πρόσφατα ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε ότι το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ μπορεί να μειωθεί κατά 20%-40%, επικαλούμενος στοιχεία μελέτης της ΡΑΕ, και πρόσθεσε ότι ένα μέρος από τη μείωση αυτή μπορεί να περάσει στον τελικό καταναλωτή.

Εντονες πιέσεις ασκούν και οι βιομηχανίες τόσο στην υψηλή όσο και στη μέση τάση, επιδιώκοντας τη μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Πρόσφατες ήταν οι παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή του προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου Φέσσα, καθώς και της ΕΒΙΚΕΝ, του φορέα που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και πολλών μεταποιητικών μονάδων που λειτουργούν στη Μέση Τάση.

Στον καταναλωτή

Βασική επιδίωξη είναι να περάσει στον καταναλωτή η μείωση από την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρότι η πτώση είναι μεγάλη και ήδη έχει περιορίσει το κόστος λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ που βρίσκονται στα νησιά, το όφελος δεν μπορεί να μετακυλιστεί άμεσα. Και τούτο, γιατί η διαφορά του κόστους παραγωγής ανάμεσα στο διασυνδεδεμένο σύστημα, όπου λόγω του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών το κόστος είναι χαμηλότερο, και τα νησιά καλύπτεται από έναν ξεχωριστό λογαριασμό, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Η σχετική χρέωση, που βαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος όλων των πελατών, αποφασίζεται από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η οποία στηρίζεται και στα στοιχεία της ΔΕΗ.

Τα προηγούμενα χρόνια, όταν το πετρέλαιο ήταν σε υψηλά επίπεδα, το κόστος των ΥΚΩ δεν είχε αναθεωρηθεί ανάλογα -η τελευταία επικαιροποίηση είχε γίνει με βάση τα στοιχεία του 2011-, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στη συνολική χρέωση των ΥΚΩ (γύρω στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως), έναντι του περίπου 1 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι είχε φθάσει το σχετικό κόστος τον προηγούμενο χρόνο. Ετσι, η ΔΕΗ φέτος ανακτά επί της ουσίας κόστος παρελθόντων ετών, για το οποίο μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι σταδιακά θα το περνούσε στις χρεώσεις των ΥΚΩ μέσα από την προοδευτική αύξησή τους. Για το θέμα είναι προφανές πως θα κληθεί να αποφασίσει η νέα ηγεσία του υπουργείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΔΕΗ στην εξοικονόμηση που μπορεί να προέλθει από τη συμπίεση του μη μεταβλητού κόστους, δηλαδή του κόστους παραγωγής, το οποίο δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι τιμές των καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής κ.λπ. Προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιεί ως οδηγό τη μελέτη της Booz & Co, η οποία είχε επικαιροποιηθεί το 2013 με στοιχεία του 2012. Δεν αποκλείεται η διοίκηση της ΔΕΗ να ζητήσει την εκ νέου επικαιροποίησή της. Τότε η μελέτη έδινε ως περιθώριο βελτίωσης τα 124 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσε να εξοικονομήσει η ΔΕΗ αν ακολουθούσε τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα.

Περιορισμός κόστους

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη της Ernst & Υoung, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ και παρουσιάστηκε στον κ. Λαφαζάνη, «βλέπει» δυνατότητα περιορισμού του κόστους παραγωγής γύρω στα 261 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος εκ των οποίων μπορεί να προέλθει από παρεμβάσεις στις λιγνιτικές μονάδες.

Ενας άλλος τομέας από τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί η ΔΕΗ είναι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Προκύπτει ότι σε ετήσια βάση από τις μεταρρυθμίσεις αυτές -ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει- το κόστος μπορεί να μειωθεί πάνω από 200-300 εκατ. ευρώ. Εγκυρες πηγές αναφέρουν ότι εντός των επόμενων εβδομάδων πρέπει να αναμένονται κινήσεις σε σχέση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Μελέτη της Ernst & Υoung

Η μελέτη της Ernst & Υoung, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ και παρουσιάστηκε στον κ. Λαφαζάνη, «βλέπει» δυνατότητα περιορισμού του κόστους παραγωγής γύρω στα 261 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος εκ των οποίων μπορεί να προέλθει από παρεμβάσεις στις λιγνιτικές μονάδες.

Αλλαγές

Ενας άλλος τομέας από τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί η ΔΕΗ είναι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Προκύπτει ότι σε ετήσια βάση από τις μεταρρυθμίσεις αυτές -ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη γίνει- το κόστος μπορεί να μειωθεί πάνω από 200-300 εκατ. ευρώ.

* Άρθρο της Μανταλένας Πίου

Πηγή: Ημερησία

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad