Παράταση από το ΥπΑν για τις ενεργειακές επενδύσεις του «Ανταγωνιστικότητα»

28 Ιανουαρίου 2015

1462582Την απόφασή του για παράταση των ημερομηνιών υπογραφής συμβάσεων για όσα έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” και αφορούν σε ενεργειακές επενδύσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδυτές που έχουν καταθέσει προτάσεις κυρίως για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ειδικότερα, για τα έργα της δράσης 3.1.2 του ΕΠΑΝ, “Προσδιορισμός Αξιοπιστίας και Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων” η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων που ήταν 30 Ιουνίου άλλαξε σε 14 Σεπτεμβρίου. Στην ίδια δράση, επέρχεται τροποποίηση του κανονισμού, ως προς την υποχρέωση προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Συγκεκριμένα, διαγράφεται η πρόβλεψη που έλεγε: “να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης προς το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (στην περίπτωση που αιτείται τη χρηματοδότηση δαπανών απονομής/χορήγησης σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας) καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού και του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι διαπιστευμένος για την απονομή/χορήγηση σήματος/πιστοποιητικού συμμόρφωσης”.

Επίσης, στη δράση 6.5.1 του ΕΠΑΝ “Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας”, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, για τα έργα που ανήκουν στην τεχνολογική κατηγορία ΑΠΕ – φωτοβολταϊκά και πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για τα έργα των υπόλοιπων τεχνολογικών κατηγοριών, η παράταση είναι μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Στα έργα της δράσης 6.3.2 “Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων” η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων για τα έργα τεχνολογικής κατηγορίας “Φωτοβολταϊκών Συστημάτων” που εντάχθηκαν με τις με ΑΠ Φ6.3.2/9656/482/10.05.2007 και Φ6.3.2/25845/1657/28.12.2006 αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης που έληγε στις 30 Ιουνίου παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Για τα έργα των υπόλοιπων τεχνολογικών κατηγοριών που εντάχθηκαν με την με ΑΠ Φ6.3.2/9656/482/10.05.2007 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης που έληγε στις 30 Ιουνίου, παρατείνεται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad