Με έλλειμμα 150 εκατ. ο λογαριασμός ΑΠΕ του 2014

13 Μαρτίου 2015

0B4A09C4283D05F01478AA08FCDA72F8Με πλεόνασμα 96,7 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σωρευτικό έλλειμμα 149,7 εκατομμυρίων, έκλεισε το 2014 ο λογαριασμός μέσω του οποίου αμείβονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι ο μηδενισμός του ελλείμματος του λογαριασμού μετατίθεται για το Φεβρουάριο του 2016, αν και από τον Απρίλιο του ίδιου έτους προβλέπεται να αρχίσουν να συσσωρεύονται και πάλι ελλείμματα.

Παρά, πάντως, το θετικό πρόσημο του λογαριασμού για το 2014, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές παραγωγών έχουν γίνει πραγματικότητα. Αρκεί να σημειωθεί ότι το Μάρτιο εξοφλούνται τιμολόγια που είχαν εκδώσει οι παραγωγοί τον Σεπτέμβριο του 2014.

Οι πληρωμές, δηλαδή, βρίσκονται και πάλι σε καθυστέρηση 5-6 μηνών, στα επίπεδα πριν από την εφαρμογή των μέτρων του new deal με τα οποία θα έπρεπε να έχει μηδενιστεί ο λογαριασμός ΑΠΕ, μέχρι τα μέσα του 2015. Ως αιτίες λογίζονται τα ταμειακά προβλήματα που προκαλούνται από τους απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται και ο λογαριασμός που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1,84 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των εισροών του λογαριασμού ΑΠΕ το 2014, πάνω από το 50% (975 εκατομμύρια) αντιστοιχεί στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ που επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού και τα οποία μόνο σε ένα μέρος εισπράττονται, καθώς οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν πλέον το 1,7 δισ. ευρώ.

Μόνο 438 εκατομμύρια προέρχονται από την ημερήσια αγορά, δηλαδή την αξία που αντιστοιχεί στην τιμή που είχε η μεγαβατώρα όταν την πρόσφεραν οι μονάδες ΑΠΕ, 91 εκατομμύρια αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά που επεβλήθη στους παραγωγούς ΑΠΕ και 131 εκατομμύρια στα έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων ρύπων.

Από τα στοιχεία του λογαριασμού προκύπτει ότι οι μονάδες αιολικών παρήγαγαν συνολικά 3.698.000 μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας (1 μεγαβατώρα = 1.000 κιλοβατώρες) αξίας 335,4 εκατομμυρίων, τα φωτοβολταϊκά 3.322.000 μεγαβατώρες αξίας 1,042 δισ. ευρώ, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες 507.000 μεγαβατώρες αξίας 220 εκατομμυρίων, τα μικρά υδροηλεκτρικά 701.000 μεγαβατώρες αξίας 61,8 εκατομμυρίων και οι μονάδες βιομάζας –βιοαερίου 207.000 μεγαβατώρες αξίας 21,6 εκατομμυρίων.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές ανά παραγόμενη μεγαβτώρα, το Δεκέμβριο του 2014 είχαν διαμορφωθεί ως εξής (σε παρένθεση οι αμοιβές του Ιανουαρίου 2014): Διασυνδεδεμένο σύστημα: αιολικά 87,9 ευρώ (91,4), φωτοβολταϊκά 296,3 ευρώ (389,7), μικρά υδροηλεκτρικά 87,08 ευρώ (89,98), βιομάζα 104 ευρώ (107,6).

Μη διασυνδεμένα νησιά: αιολικά 97,14 ευρώ (102), φωτοβολταϊκά 378,7 ευρώ (463,1).

Τέλος, αναφορικά με τις παραμέτρους του λογαριασμού ΑΠΕ, έναντι σωρευτικού ελλείμματος 551,6 εκατομμυρίων το Δεκέμβριο του 2013, το Δεκέμβριο του 2014 μειώθηκε στα 149,7 εκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2015 η πρόβλεψη είναι να διαμορφωθεί σε 35,8 εκατομμύρια, να μετατραπεί σε πλεόνασμα τον Φεβρουάριο του 2016, αλλά από τον Απρίλιο και μετά να αρχίσει να δημιουργείται και πάλι έλλειμμα, εφόσον βέβαια μπουν στο σύστημα οι νέες μονάδες που έχουν προγραμματιστεί, και δεν υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις.

* Άρθρο του Μιχάλη Καϊταντζίδη

Πηγή: Euro2day

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad