Κύπρος: Έρχεται «πράσινο χαράτσι» για καταναλωτές και παραγωγούς ΑΠΕ

21 Μαΐου 2015

0B4A09C4283D05F01478AA08FCDA72F8Την επιβολή έκτακτου «πράσινου τέλους» στους καταναλωτές και παραγωγούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τον υπουργό ενέργειας στις περιπτώσεις που κρίνει ότι τα έσοδα του ταμείου των ΑΠΕ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του, προωθεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή.

Στόχος της επιβολής του πράσινου τέλους είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ταμείου των ΑΠΕ.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει πως δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες δημόσιες δαπάνες για κάλυψη των ελλειμμάτων που θα παρουσιάσει το ταμείο γιατί αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για κάλυψη ελλειμμάτων του ταμείου από το κράτος.

Επίσης ο υπουργός ενέργειας θα μπορεί να εκδίδει διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής του έκτακτου τέλους, η μεθοδολογία κατανομής μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών των ΑΠΕ καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιβολής έκτακτου πράσινου τέλους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η δραστική μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια, επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του ταμείου των ΑΠΕ, που σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση στο κόστος αποφυγής της ΑΗΚ, λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών των καυσίμων, έχει αυξήσει τα ποσά που καλείται να εκταμιεύσει το ταμείο των ΑΠΕ για έργα που λαμβάνουν επιδότηση.

Η μείωση, σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει έλλειμμα στο ταμείο μέχρι το τέλος του 2015, αφού το υφιστάμενο τέλος κατανάλωσης που εφαρμόζεται είναι σταθερό και δεν είναι συνάρτηση του κόστους αποφυγής και την ενέργειας που καταναλώνεται.

Για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ταμείου απαιτούνται ρυθμίσεις ώστε τα έσοδα του ταμείου να αυξομειώνονται ανάλογα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οι σύνδεσμοι ΑΠΕ διαφωνούν με την επιβολή έκτακτου πράσινου τέλους στους παραγωγούς ΑΠΕ επειδή όπως υποστηρίζουν θα πληγεί η αξιοπιστία του κράτους και θα σταματήσει να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ ενώ δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους.

Υποστηρίζουν, επίσης πως το έλλειμμα στο ταμείο θα πρέπει να καλυφθεί με την αύξηση του πράσινου τέλους μόνο στους καταναλωτές.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad