Κύπρος: Διαφωνούν ΑΠΕρίφραστα

5 Μαΐου 2015

DOC.20150430_.1241502_.AIOΛΙΚΑ_Στο Υπουργείο, για να τους εξηγηθεί πόσα θα… πληρώνουν για τη διάσωση του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, τη Δευτέρα, οι Σύνδεσμοι των ΑΠΕ της Κύπρου. Θα αντιδράσουν και θα καταγγείλουν τις ενέργειες της Κυβέρνησης στα διεθνή δικαστήρια αν διαφοροποιηθούν τα συμβόλαιά τους. Ενώ αύριο οι Σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους παραγωγούς ΑΠΕ έχουν προσκληθεί στο Υπ. Ενέργειας, όπου θα τους παρουσιαστεί ο αλγόριθμος με τον οποίο υπολογίζεται η περαιτέρω συνεισφορά τους στο ταμείο

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως προς τις προωθούμενες ενέργειες του Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο στην προσπάθειά του να καλύψει το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί εντός λίγων μηνών στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας), ζητά και τη δική τους συνεισφορά. Οι παραγωγοί (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα) αισθάνονται κατάφωρα αδικημένοι, καθώς ενημερώθηκαν ότι θα κληθούν να πληρώσουν βάσει της ενέργειας που παράγουν, ενώ κρούουν και τον κώδικα του κινδύνου ότι αυτή η ενέργεια του Υπουργείου θα πλήξει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις τους, ενώ θα μείνουν και εκτεθειμένοι έναντι των δανειστών τους και των μετόχων τους, οι οποίοι επένδυσαν βάσει υφιστάμενων πολυετών συμβολαίων που συνήφθησαν με την Κυβέρνηση.

Ες αύριον τα σπουδαία

Αύριο Δευτέρα, οι Σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους παραγωγούς ΑΠΕ έχουν προσκληθεί στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου και αναμένεται να τους παρουσιαστεί ο αλγόριθμος με τον οποίο θα υπολογίζεται η περαιτέρω συνεισφορά τους στο ταμείο. Πάντως, κοινή τους θέση είναι ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τα πλάνα του Υπουργείου και προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης του ταμείου, χωρίς να αποκλείουν και τη δική τους συνεισφορά. Μάλιστα σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Συνδέσμων, απειλούν με νομικές διαδικασίες και προσφυγές σε διεθνή σώματα για καταγγελία της κυπριακής Κυβέρνησης.

Το πρόβλημα

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα στο Ταμείο προέκυψε λόγω της μείωσης που παρατηρείται στη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, έχει μειωθεί το κόστος αποφυγής της ΑΗΚ και σήμερα ανέρχεται γύρω στα 9 σεντ ανά κιλοβατώρα, δημιουργώντας έτσι πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στα διάφορα σενάρια βιωσιμότητας που εξετάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Πάντως μεγάλο μέρος από τα αποθέματα του ταμείου έχουν παραχωρηθεί ως επιδοτήσεις για εγκατάσταση διπλών τζαμιών και μονώσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Επισημαίνεται ότι παρατηρείται μείωση στους λογαριασμούς των καταναλωτών σε ποσοστό 14% τους τελευταίους δύο μήνες. Με βάση την πρόταση του Υπουργείου Εμπορίου, τα τυχόν ελλείμματα μπορεί να καλυφθούν κατά 50% από τους παραγωγούς ΑΠΕ και το υπόλοιπο 50% από τη μικρή αύξηση στο τέλος των καταναλωτών.

To Υπουργείο προτείνει αύξηση της συνεισφοράς των καταναλωτών κατά 0,1 σεντ ανά κιλοβατώρα, ενώ προτείνεται και η συνεισφορά των παραγωγών αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών και βιομάζας, η οποία όπως θεωρεί το Υπουργείο θα είναι χωρίς επιπτώσεις για τους ίδιους από τη στιγμή που ως αντιστάθμισμα για κάλυψη του συνολικού ποσού που θα συνεισφέρουν υπάρχει πρόνοια για επιμήκυνση των συμβολαίων τους. Τα υφιστάμενα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από το τέλος ΑΠΕ, ύψους 0,5 σεντ ανά κιλοβατώρα που επιβάλλεται στους καταναλωτές ηλεκτρισμού, είναι της τάξης των €20 εκατ. ετησίως.

Κετώνης: «Θα χάνουμε 8-10%»

Μιλώντας στη «Σ» το Μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, Μάκης Κετώνης, ανέφερε ότι καταλαβαίνουν την ανάγκη που δημιουργήθηκε στο Ταμείο, αλλά δεν συμφωνούν με την προσέγγιση τού Υπουργείου ως προς τον αλγόριθμο που προωθείται. «Ζητούμε να ακουστούν οι απόψεις μας επί του θέματος, ώστε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για επίλυση του προβλήματος. Όμως με αυτήν τη φόρμουλα που εισηγούνται θα χάνουμε 8-10% του κέρδους μας», επεσήμανε ο κ. Κετώνης.

Την ίδια στιγμή τόνισε ότι στη Γερμανία οι καταναλωτές επιβαρύνονται με 6 σεντ ανά κιλοβατώρα σε σχέση με την Κύπρο, που το ποσό ανέρχεται μόλις στο 0,5 σεντ. «Υπογράψαμε πολυετή συμβόλαια με την Κυβέρνηση και στη βάση αυτών χρηματοδοτηθήκαμε από κολοσσούς όπως η China Development Bank και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν έρθει το κράτος και αθετήσει αυτές τις συμφωνίες, θα μείνουμε εκτεθειμένοι τόσο έναντι στις δανειακές υποχρεώσεις μας αλλά και τους μετόχους μας, ενώ θα πληγεί και πάλι η αξιοπιστία της Κύπρου», σημείωσε ο κ. Κετώνης.

Η πρόταση των Αιολικών

Παραθέτοντας τις προτάσεις του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας, ο κ. Κετώνης ανέφερε ότι μπορεί να εφαρμοστεί ένα ειδικό τέλος όσον αφορά τα εγκαταστημένα αιολικά, τα οποία έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια από την έναρξη της επιδότησης ύψους 1% στην τιμή του κύκλου εργασιών της κάθε εταιρείας, με επιμήκυνση πέντε ετών των συμβάσεων με το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ, καθώς επίσης και απορρόφηση από το Ταμείο Ρύπων, το οποίο δέχεται τη μεγαλύτερή του συνεισφορά από τα αιολικά. Όπως πρόσθεσε, αυτό θα ισχύει μόνον όταν το κόστος αποφυγής της ΑΗΚ υποχωρεί κάτω από τα 10 σεντ. «Με την πιο πάνω ρύθμιση δεν θα διαφοροποιηθούν οι υπογραμμένες συμβάσεις, οι οποίες, ούτως ή άλλως, δεν γίνεται να πειραχτούν.

Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια του Υπουργείου, η οποία βλάπτει ή θα επηρεάζει τη βιωσιμότητα των έργων μας, θα ενεργοποιήσει αυτόματα τις πρόνοιες της Συνθήκης για τον Χάρτη της Ενέργειας και η Κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές νομικές συνέπειες», σημείωσε ο κ. Κετώνης. Επίσης ο Σύνδεσμος ζητά την εκπροσώπησή του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου. Πέραν τούτου, ζητούν να ανοίξει νέο σχέδιο για αιολικά πάρκα, καθώς το τελευταίο ήταν το 2012 για ακόμη 70 ΜW σε τιμή που θα συζητηθεί μεταγενέστερα.

Αποθάρρυνση επενδύσεων

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), Γιώργος Γεωργίου, επεσήμανε ότι ενδεχόμενη φορολόγηση μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. «Θέση μας είναι να υπάρξει κάποια φορολογία, ώστε να αντέξει το Ταμείο, αλλά ζητούμε ο καθένας να φορολογηθεί επί της κερδοφορίας του», σημείωσε ο κ. Γεωργίου. Επιπλέον τόνισε ότι μπορεί να αποφευχθεί η εισδοχή επιπλέον αιολικών πάρκων στο Ειδικό Ταμείο λόγω του μεγέθους τους, διότι πιθανόν να επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις πληρωμές του Ταμείου. «Σε περίπτωση που προχωρήσει το Υπουργείο Ενέργειας με τα σχέδιά του είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε», σημείωσε ο κ. Γεωργίου.

Τιμοθέου: «Λύση το Ταμείο Ρύπων»

Αντίθετος με τα σχέδια του Υπουργείου είναι και ο ΣΗΑΠΕ (Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τιμόθεος Τιμοθέου ανέφερε ότι θα αποθαρρυνθούν οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα στην περίπτωση που η Κυβέρνηση επεμβαίνει όποτε θέλει στα συμβόλαια. Εκφράζοντας και αυτός τις ανησυχίες του, πρότεινε ως λύση τη χρηματοδότηση του ταμείου από το Ταμείο Ρύπων, το οποίο σήμερα διαχειρίζονται τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών, θέση με την οποία συμφωνούν και οι άλλοι παραγωγοί ενέργειας. Τέλος, ο κ. Τιμοθέου σημείωσε ότι με καλή θέληση μπορεί να βρεθεί μια λύση, διαφορετικά σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις.

Δυσαρέσκεια

Επιπρόσθετα οι σύνδεσμοι των ΑΠΕ εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν από πριν για την απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας, που πέρασε και από το Υπουργικό Συμβόλαιο και αφορά την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τις τιμές επιδότησης για τα έργα που θα κατασκευαστούν από τούδε και στο εξής και τον αποκλεισμό τους από την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Πηγή: Η Σημερινή

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad