Ν. Χατζηαργυρίου (ΔΕΔΔΗΕ): Χρειαζόμαστε σταθερό επενδυτικό πλαίσιο

18 Μαΐου 2015

dhkths1--13-thumb-largeTον βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και αποδοτικότητας, αποτελούν οι Διαχειριστές της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (DSOs), τόνισε ο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ, Ν. Χατζηαργυρίου, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist.

Αναλυτικά στην ομιλία του, είπε:

«Kυρίες και Κύριοι,

Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του Economist, για την ευκαιρία που δίνεται στον ΔΕΔΔΗΕ να συμμετέχει σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την ελληνική οικονομία. To ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, διανύει μια κρίσιμη περίοδο σημαντικών προκλήσεων και αλλαγών. Η μετάβαση σε μια ενεργειακή αγορά που θα συνδυάζει την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, είναι η πρόκληση που μοιράζονται όλες οι εταιρείες του κλάδου. Οι προκλήσεις για τους Διαχειριστές της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (DSOs) σήμερα είναι μεγάλες, καθώς αποτελούν τον βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και αποδοτικότητας.

Οι DSOs αποτελούν την «καρδιά» αυτής της στρατηγικής. Η ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζει η ΕΕ ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διεσπαρμένης παραγωγής, την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην διαχείριση της ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των συστημάτων. Λόγω αυτών των εξελίξεων, οι DSOs είναι πλέον διαχειριστές ενός πολύπλοκου συστήματος διανομής ενέργειας που περιλαμβάνει, εκτός από τα παραδοσιακά δίκτυα, πηγές ενέργειες και ευέλικτα φορτία. (δεν είναι πια διαχειριστές παθητικών δικτύων αλλά διαχειριστές ενεργών συστημάτων). Έχουν τον κύριο λόγο στην ενσωμάτωση των διεσπαρμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ενημέρωση των καταναλωτών για τη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν και στην ασφάλεια και ποιότητα της λειτουργίας των δικτύων σε επίπεδο διανομής.

Επιπλέον παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς, της προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και είναι αυτοί που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη. Είναι υπεύθυνοι για την καταμέτρηση καταναλώσεων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, όχι μόνο από ηλεκτρονικούς μετρητές αλλά και από πλήθος μετρήσεων σε όλα τα σημεία του δικτύου, διασφαλίζοντας το εμπιστευτικότητα και την αξιοπιστία όλων αυτών των πληροφοριών. Οι Διαχειριστές της Διανομής είναι σήμερα οι βασικοί συντελεστές της μετάβασης στην οικονομία μηδενικού άνθρακα, στα εξελιγμένα συστήματα του μέλλοντος. Για να ανταποκριθούν με επάρκεια στον αναβαθμισμένο νέο ρόλο τους, οι DSOs πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά «εργαλεία», συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων επιτευγμάτων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να συνεισφέρουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάπτυξη των Ευφυών Δικτύων είναι μονόδρομος για την αξιοποίηση του δυναμικού της διεσπαρμένης παραγωγής, την αποδοτική λειτουργία της αγοράς, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών ρύπων. Αυτό εξάλλου τονίζουν και σε πρόσφατη ανοικτή επιστολή τους προς τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οι τέσσερις σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους DSOs σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως υπογραμμίζεται, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 μέσα από τα Ευφυή Δίκτυα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους DSOs και να ενισχύσει την αναγκαιότητα για μεγαλύτερες επενδύσεις σε καινοτόμα έργα που θα ολοκληρώσουν τη μετάβαση στα Smart Grids. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την υλοποίηση περισσότερων καινοτόμων έργων μέσω κινήτρων απόδοσης συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης του ρίσκου λόγω εφαρμογής καινοτομίας. Η υποστήριξη των DSOs προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι θεσμική, ρυθμιστική και χρηματοδοτική.

Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο ΔΕΔΔΗΕ ως ο μοναδικός DSO στην Ελλάδα που έχει την ευθύνη των Δικτύων Διανομής στην Ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά, έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης υιοθετώντας πελατοκεντρική στρατηγική με έμφαση τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του κόστους, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου μέσα από την εφαρμογή της τεχνολογίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012, μετά από την απόσχιση του κλάδου διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και είναι 100% θυγατρική εταιρία της. Σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η πέμπτη μεγαλύτερη Εταιρία διανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση των αριθμό των καταναλωτών, καθώς διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,4 εκ. καταναλωτές και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, απασχολώντας άμεσα 7.000 άτομα και έμμεσα περίπου 5.000. Στα δίκτυα διανομής (Mέσης και Χαμηλής Τάσης) έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα 3.8 GW από μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), που αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε συμπεράνει ότι η Ελλάδα έχει την χαμηλότερη τιμή διανεμόμενης kWh σε απόλυτα μεγέθη. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος είναι βασικός άξονας της στρατηγικής του. Στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αναβάθμισης των υπηρεσιών, ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιεί συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με στόχο την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη τη χώρα. Τέτοια έργα που οδηγούν στον μετασχηματισμό των δικτύων διανομής σε έξυπνα δίκτυα αποτελούν η εισαγωγή αυτοματισμών και τηλεχειρισμών στο δίκτυο, τα σύγχρονα κέντρα διανομής στην ηπειρωτική χώρα και διαχείρισης ενέργειας στα νησιά, το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών για την τηλεμέτρηση της κατανάλωσης, κλπ.

Η προγραμματισμένη ανάπτυξη σύγχρονων κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) θα είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές. Οι επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα που υλοποιεί η Εταιρία θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Επιπλέον η ενεργοποίηση του πολίτη ως καταναλωτή ή/και παραγωγού που θα διαμορφώνει ο ίδιος την ενεργειακή του συμπεριφορά με την εφαρμογή κατάλληλων τιμολογίων θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους και στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Η ενσωμάτωση στη λογική της διαχείρισης των δικτύων, των διεσπαρμένων πηγών ενέργειας καθώς και μελλοντικών πηγών, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η διεσπαρμένη αποθήκευση, τα έξυπνα σπίτια και οι έξυπνες πόλεις, θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, αύξηση της ασφάλειας, μείωση των απωλειών και καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων στην εκμετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου.

Το όραμα της Εταιρίας είναι να επιτύχει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών και χαμηλού κόστους, έχοντας σε πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος και προωθώντας αποφασιστικά τους ευρύτερους στόχους για την εξυπηρέτησή τους. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών συνεργασιών με πανεπιστημιακά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας της χώρας μας. Η συνεργασία αυτή έχει αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής και πιστεύουμε ότι η περαιτέρω ενίσχυσή της με την αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας στην χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι, Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας εισέλθει στη νέα εποχή ανάπτυξής του και μέσα από το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του, στοχεύει να στηρίξει την προσπάθεια για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, (Reigniting Greece’s potential) που αποτελεί εξάλλου το βασικότερο θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα ανάπτυξης πρωτοβουλιών που οδηγούν σε ένα νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο, και αυτό γιατί πληροί μια σειρά από κριτήρια (επαφή με καταναλωτές, στοιχεία διεσπαρμένης παραγωγής, τεχνολογικές καινοτομίες στη διαχείριση του δικτύου, διαχείριση των συστημάτων στα νησιά κ.ο.κ.).

Ως νέα διοίκηση ήδη έχουμε θέσει τα πρώτα στοιχεία αυτής της στρατηγικής και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς στην κοινωνία και την αγορά νέα μοντέλα συνεργασίας. Με στόχο να αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και να στηρίξει την προσπάθεια για τη διέξοδο από την οικονομική κρίση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ανάγκη -όπως όλοι οι σύγχρονοι DSOs στην Ευρώπη -την θεσμική και ρυθμιστική 6 υποστήριξη από όλους τους αρμόδιους φορείς για να υλοποιήσει το όραμά του. Η υλοποίηση αυτού του οράματος θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον Έλληνα πολίτη, την ελληνική οικονομία και το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Πηγή: EnergyWorld

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad