Φωτοβολταϊκά 10 MW και «μηδέν απορρίμματα» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

3 Απριλίου 2015

πανεπιστήμιο_Κύπρου10Πολύ κοντά στο να πετύχει το μεγαλεπήβολο στόχο του για μηδέν απορρίματα (zero garbage) βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού ήδη ένα μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων απορριμάτων/αποβλήτων του οργανισμού ανακυκλώνεται. Πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πιλοτικό σύστημα ανακύκλωσης, καθώς και το πρόγραμμα ανταμοιβής/επιβράβευσης φοιτητών και προσωπικού μέσω της ανακύκλωσης χαρτιού (ReCyWard-recycle with awards).

Σημαντικότατη επιτυχία του ΠΚ πρέπει να θεωρείται και η λειτουργία του μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου `Φαέθων` συνολικής ισχύος 395kW, το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει 632,000 kWh πράσινης ενέργειας το χρόνο, ενώ σύντομα ξεκινά η κατασκευή του μεγάλου ερευνητικού πάρκου `Απόλλων`, με το οποίο το ΠΚ φιλοδοξεί να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο.

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης , Πρόεδρος της Επιτροπής `Οικολογικό Πανεπιστήμιο` ( Green University) , δήλωσε ότι το ΠΚ έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης και είναι προσηλωμένο στην υιοθέτηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οποίας βασικό άξονα αποτελεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μείωση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον και στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή της πολιτικής για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ο περιορισμός των αέριων εκπομπών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το ΠΚ, όπως μας αναφέρει ο Πρύτανής του, έχει συστήσει τη Συγκλητική Επιτροπή “Οικολογικό Πανεπιστήμιο” (Green University), στην οποία συμμετέχουν όλες οι συνιστώσες της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό και φοιτητές) και στις συνεδριάσεις της οποίας, συζητούνται θέματα που αφορούν είτε στους τρόπους περιβαλλοντικής διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται του Πανεπιστημίου, είτε σε θέματα της προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος, με στόχο το Πανεπιστήμιο να καταστεί ένα πράσινο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το Πανεπιστήμιο, αποτελεί ενεργό μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας λειτουργίας των «Πράσινων Πανεπιστημίων» όπως καθορίζεται από την UGAF (Unica Green Academic Footprint), έχει αναπτύξει σειρά από πληθώρα Περιβαλλοντικών Δράσεων.

Όπως μας εξηγεί ο Πρύτανης, πριν ακόμα από την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη προηγήθηκαν εξειδικευμένες μελέτες και με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν ενσωματωθεί πρόνοιες στο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο που προβλέπουν αντισταθμιστικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (φύτευση 2.500 δέντρων στους ανοικτούς ελεύθερους χώρους περιμετρικά των κτιρίων και 2.000 κυπριακών δέντρων στις νότιες παρυφές της πανεπιστημιούπολης για τη δημιουργία δασικής περιοχής σε συνδυασμό με 2.700 είδη χαμηλών φυτών και θάμνων).

Επιπρόσθετα, στους ανοικτούς ελεύθερους χώρους έχουν διαμορφωθεί περίπου 22.000τ.μ με εδαφοκαλυπτικά, θάμνους κ.λπ. Για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προηγμένα συστήματα ποτίσματος, τα οποία υποβοηθούν στην εξοικονόμηση νερού για την οποία το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το πότισμα χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο νερό, τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Η Πανεπιστημιούπολη με τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου `Φαέθων` και την προγραμματιζόμενη κατασκευή του πάρκου `Απόλλων` αναμένεται να καταστεί ενεργειακά αυτόνομη. Ο Πρύτανης του ΠΚ μας εξηγεί ότι η λειτουργία του πάρκου `Φαέθων`, το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεισφέρει 632.000 kWh πράσινης ενέργειας τον χρόνο, ενισχύοντας έτσι το στόχο του ΠΚ να καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης.

“Εντός του 2015, αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του μεγάλου ερευνητικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου «ΑΠΟΛΛΩΝ», με το οποίο το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί ότι θα καταστεί ενεργειακά αυτόνομο. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΑΠΟΛΛΩΝ», πρόκειται να ανεγερθεί στο ανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης (εντός της ουδέτερης ζώνης) και σχεδιάζεται ώστε να είναι πρότυπο σε παγκόσμια κλίμακα για τέτοιου είδους αναπτύξεις, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές χρήσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας”, δηλώνει ο Πρύτανης.

Το πάρκο `ΑΠΟΛΛΩΝ` θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10MW, με όλη την απαραίτητη υποδομή για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και εγκαταστάσεις υποστήριξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών.

“Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις το Φ/Β πάρκο «ΑΠΟΛΛΩΝ», θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Σε συνθήκες πλήρους ανάπτυξης (10.000 φοιτητές), οι ανάγκες θα υπερβαίνουν την προβλεπόμενη παραγωγή του πάρκου, όμως αναμένεται ότι αυτές θα καλύπτονται με τη χρήση πρόσθετων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ενσωματώνονται ήδη στα κτήρια του Πανεπιστημίου”, εξηγεί ο Καθηγητής Χριστοφίδης.

Σύντομα στο ΠΚ αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Πιλοτικό Σύστημα Ανακύκλωσης, το οποίο σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και στο Βρεφοκομικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» του ΠΚ, ενώ μεταγενέστερα αναμένεται να επεκταθεί και στα υπόλοιπα κτήρια του Πανεπιστημίου.

Πολύ σύντομα, επίσης, όπως αναφέρει στο ΚΥΠΕ ο Πρύτανης, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Ανταμοιβής/Επιβράβευσης των φοιτητών και προσωπικού του Π.Κ. μέσω της ανακύκλωσης χαρτιού (ReCyWard – recycle with rewards). Τη μελέτη και τη διαχείρισή του ανέλαβαν φοιτητές του Πανεπιστημίου, με ενδεχόμενο μελλοντικά να ενταχθούν στο πρόγραμμα και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης (π.χ. μπαταρίες).

“Σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ταμασσού και Ορεινής, σχεδιάζεται η κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού κέντρου υδροταμίευσης, όπου θα παράγουμε και θα αποθηκεύουμε υδραυλικό ηλιακό ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, στα σχέδιά του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται και η ανέγερση πάρκου ηλιακής αφαλάτωσης, το οποίο θα παράγει αφαλατωμένο νερό σε ανταγωνιστικές τιμές, παρέχοντας έτσι στον τόπο τις απαραίτητες ποσότητες νερού, για να δημιουργηθούν οι βάσεις μιας σύγχρονης αγροτικής οικονομίας”, αναφέρει ο Πρύτανης.

Ρωτάμε τον Καθηγητή Χριστοφίδη για την ανταπόκριση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών και για τη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις.

“Όλη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα αντιμετωπίζει θετικά και με ενδιαφέρον τα θέματα που αφορούν γενικότερα στο περιβάλλον και αγκαλιάζουν κάθε προσπάθεια, που γίνεται όσον αφορά στην προστασία του και την πράσινη ανάπτυξη. Με το κράτος γενικά, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμούς και οργανισμούς, υπάρχει αρκετά καλή συνεργασία, πάντα με περιθώρια βελτίωσης”, αναφέρει.

Ο Πρύτανης του ΠΚ σημειώνει, σε άλλη ερώτησή μας, ότι λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου, φαίνεται ότι δεν μπορεί να παραχθεί η κρίσιμη μάζα υλικών, που απαιτούνται για τη δημιουργία μεγάλων τοπικών Μονάδων/Κέντρων Ανακύκλωσης.

“Αποτέλεσμα, πολλά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς επίσης και επικίνδυνων/μη επικίνδυνων αποβλήτων, να αποθηκεύονται/συσσωρεύονται σε προσωρινές αποθήκες και άλλους χώρους, έως ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος όγκος για εξαγωγή”, αναφέρει.

Ο Πρύτανης του ΠΚ πιστεύει ότι γενικά φαίνεται πως υπάρχει η θέληση για να φτάσει και η Κύπρος σε ευρωπαϊκά επίπεδα όσον αφορά στα θέματα περιβάλλοντος και το ΠΚ, ως πανεπιστημιακό ίδρυμα, ειδικά μέσα από τη νέα γενιά και τους νέους ερευνητές, διαπιστώνει συνεχώς ότι υπάρχει τρομερή θέληση.

“Το πρόβλημα φαίνεται εντέλει να είναι θέμα σχεδιασμού, διαδικασιών και υποδομών. Πιθανόν, να μη γίνονται σωστές ή ολοκληρωμένες τεχνικοοικονομικές μελέτες για περιβαλλοντικά θέματα”, αναφέρει στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Χριστοφίδης.

Ο Πρύτανης τονίζει ότι η εκπαίδευση, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, διότι μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα, η νέα γενιά καταπιάνεται με θέματα και τεχνολογίες που αφορούν στη διαμόρφωση και διατήρηση ενός πράσινου και υγιούς περιβάλλοντος.

Σημειώνει ακόμη ότι στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Πανεπιστημίου, ένας από τους τέσσερις πυλώνες είναι το περιβάλλον και στόχος στο πλαίσιο αυτό είναι ο καταρτισμός στρατηγικής για την εθελοντική ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις πρακτικές του Πανεπιστημίου, που είναι πέρα και πάνω από όσα ήδη επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

“Με τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Φαέθων» και «Απόλλων», καθώς και με άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, καλλιεργούμε με πράξεις την οικολογική εταιρική συνείδηση και ευθύνη των μελών μας. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία ότι αυτός ο τόπος μπορεί να δημιουργήσει μια καινούρια πράσινη εναλλακτική ανάπτυξη”, σημειώνει ο Πρύτανης.

“Ως προς τη συμβολή των πράσινων πολιτικών στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ενδεικτικά σημειώνεται ότι η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού πάρκου «Φαέθων» αναμένεται να συνεισφέρει σε ετήσια βάση 632.000 kWh πράσινης ενέργειας, που αυτόματα σημαίνει και εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος της τάξης των €150.000 ανά έτος. Ενδεικτικό της περιβαλλοντικής διάστασης των πρασίνων ενεργειών είναι ότι η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου «Φαέθων» αντιστοιχεί σε δεντροφύτευση 50 δέντρων, σε μόλις ένα μήνα λειτουργίας”, σημειώνει ο Πρύτανης.

“Ο μεγαλεπήβολος στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι «Μηδέν Απορρίμματα» (Zero Garbage). Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», αν και ήδη ένα μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων απορριμμάτων/αποβλήτων του οργανισμού ανακυκλώνεται, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πολύ κοντά στο να επιτύχει το στόχο του”, καταλήγει στην συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Πρύτανης.

Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ Online

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad