Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα

2 Οκτωβρίου 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη που πέρασε υπέρ της θέσπισης ανώτατου ορίου στη χρήση των συμβατικών βιοκαυσίμων και υπέρ της ταχείας μετάβασης σε μια νέα γενιά προηγμένων βιοκαυσίμων από εναλλακτικές πηγές, όπως η φύκη και τα απόβλητα.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αυξανόμενη χρήση των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. «Ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση, διότι ήταν ισχυρή η παρουσία όλων των οικονομικών συμφερόντων. Το κείμενο είναι πολύ τεχνικό, αλλά έχει σημαντικές οικονομικές και ηθικές επιπτώσεις», δήλωσε η εισηγήτρια κυρία Corinne Lepage (Φιλελεύθεροι, Γαλλία), μετά την έγκριση της οδηγίας από το ΕΚ με 356 ψήφους υπέρ, 327 κατά και 14 αποχές.

ΕΜΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την αυξανόμενη χρήση της γεωργικής γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων αποτελούν την επονομαζόμενη «έμμεση αλλαγή της χρήσης γης» (indirect land use change). Επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η συνακόλουθη αύξηση των εκπομπών μπορεί να ακυρώσει μερικά από τα οφέλη των βιοκαυσίμων, αν ληφθεί υπ’ όψιν ολόκληρος ο κύκλος ζωής, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές θα πρέπει, έως το 2020, να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Στο κείμενο που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την επιβολή ανώτατου ορίου για το 2020, ύψους 6%, για τη συμβολή των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς (αυτά που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων) στην τελική κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, που προέρχονται από φύκη ή ορισμένους τύπους αποβλήτων, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 2,5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η εισηγήτρια δεν έλαβε την εντολή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στη συνέχεια τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, με 552 ψήφους υπέρ, 126 κατά και 21 αποχές. Εναπόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια κοινή θέση: αν η θέση αυτή διαφέρει από τη θέση του Κοινοβουλίου, η νομοθετική διαδικασία θα προχωρήσει, για την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση.

 Πηγη: www.makthes.gr

Tags:

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad