Ένα 20άρι πάνελ καλύπτει το 70% του κόστους άρδευσης

17 Μαρτίου 2015

pic-0-norm182∆ίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, κτηνοτρόφους ακόµα και αλιείες να εγκαταστήσουν µικρά φωτοβολταϊκά ισχύος έως 20 KW για αυτοπαραγωγή ενέργειας η οποία θα συµψηφίζεται µε την ενέργεια που καταναλώνουν οι µονάδες τους. Αν η παραγόµενη ενέργεια είναι περισσότερη, τότε ο παραγωγός θα πιστώνεται τη διαφορά χρησιµοποιώντας ως «αποθήκη» το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνει µόνο για το υπόλοιπο (καταναλισκόµενη ενέργεια µείον εκείνη που παρήγαγε).

Στην πράξη ένας αγρότης έχει τη δυνατότητα να καλύψει µέσω ιδιοπαραγωγής τουλάχιστον το 70% (ποσοστό που δυνητικά µπορεί να ανέβει έως και 90%) του ρεύµατος που καταναλώνει την αρδευτική περίοδο, µειώνοντας συγχρόνως τα έξοδα για ρεύµα. Προοπτική σίγουρα δελεααστική π.χ. για έναν παραγωγό που καλλιεργεί βαµβάκι ή καλαµπόκι στη Θεσσαλία κι επιβαρύνεται ετησίως µε ένα κόστος ρεύµατος της τάξης των 80 ευρώ/στρέµµα.

Επιπλέον πλεονέκτηµα αποτελεί και το γεγονός ότι ο συµψηφισµός γίνεται σε ετήσια βάση, που σηµαίνεται ότι ένας αγρότης µπορεί να «αποθηκεύει» ενέργεια το καλοκαίρι και να τη χρησιµοποιεί το χειµώνα ή όποια άλλη περίοδο είναι απαραίτητη για τις καλλιεργητικές ανάγκες του.

Όπως πληροφορείται η Agrenda, το αργότερο µέχρι το τέλος του µήνα πρόκειται να εκδοθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ανοίξει το δρόµο για την κατάθεση των πρώτων αιτήσεων. Θυµίζουµε ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς µπορεί να είναι 20 KW ή, αν είναι παραπάνω, δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 50% της συµφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής. «Επιλέξιµος» είναι ολόκληρος ο πρωτογενής τοµέας, δηλαδή ακόµα και πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες, θερµοκήπια, ακόµα και αλιευτικά καταφύγια. Επίσης:

Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ µόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα και όχι για την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι. Ο διαχειριστής του δικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ) θα εγκαθιστά δύο µετρητές, έναν για την εισερχόµενη ενέργεια και έναν για την ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό. Ο ενεργειακός συµψηφισµός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος του αυτοπαραγωγού από τη ∆ΕΗ η οποία θα εκδίδει και τα σχετικά παραστατικά. Οι συµβάσεις θα έχουν 25ετή διάρκεια.

Απόσβεση επένδυσης στην οκταετία

∆εδοµένου ότι το κόστος ενός φωτοβολταϊκού 20 ΚW «µε το κλειδί στο χέρι» κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ, η απόσβεση της επένδυσης –ακόµα και µε τις µειωµένες σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια ταρίφες- µπορεί να γίνει σε 7-8 χρόνια από την εγκατάστασή του. Ήδη από την Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει ενδιαφέρον για χρηµατοδότηση η οποία θα αποπληρώνεται µε παρακράτηση ενός µέρους της πίστωσης που θα λαµβάνει ο παραγωγός. Μετά την παρέλευση της οκταετίας ουσιαστικά ο παραγωγός θα καλύπτει χωρίς κόστος τις ανάγκες του σε ρεύµα.

Πηγή: Agronews.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad