ΕΛΕΤΑΕΝ: Πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το ΕΤΜΕΑΡ

17 Μαρτίου 2015

mikresΗ διόρθωση των στρεβλώσεων στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού θα μπορούσε να λύσει οριστικά το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ, ώστε να μη χρειάζεται επί της ουσίας το ΕΤΜΕΑΡ και η χρηματοδότηση του από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Την άποψη αυτή υποστηρίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία, επικαλούμενη μελέτη του ΕΜΠ, επισημαίνει ότι η διαμόρφωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος δεν απεικονίζει το πραγματικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Οι αδίκως χαμηλές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, λέει η ΕΛΕΤΑΕΝ, έχουν ως αποτέλεσμα να μην επιβαρύνονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με κυρίαρχη τη ΔΕΗ, με το πραγματικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Αγοράζουν φθηνά, αλλά καταλήγουν να πουλάνε ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες τους.

Το πρόβλημα των μειωμένων καταβολών των προμηθευτών προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ επιχειρήθηκε να διορθωθεί με το Ν.4152/2013, ο οποίος καθόρισε ότι αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ΟΤΣ τη συγκεκριμένη ώρα. Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι ο νόμος ήταν ένα μερικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα. Κι αυτό γιατί το μέσο μεταβλητό κόστος που καθορίσθηκε ως ελάχιστη καταβολή των προμηθευτών προς τον Ειδικό Λογαριασμό δεν απεικονίζει το σύνολο του οφέλους τους, λόγω των ΑΠΕ. Μια πλήρη λύση, κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, θα ήταν να καταβάλουν οι προμηθευτές την ΟΤΣ που διαμορφωνόταν, εάν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, δηλαδή, το κόστος των θερμικών μονάδων που σβήνουν χάρη στις ΑΠΕ και όχι απλώς το μέσο όρο των φθηνότερων θερμικών μονάδων, που συνεχίζουν να λειτουργούν, προσαυξημένο με την αξία διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι ΑΠΕ.

Εξαιτίας της διατήρησης των στρεβλώσεων στη χονδρεμπορική αγορά, η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει ότι οι προμηθευτές εξοικονόμησαν από τον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΑΠΕ κατά την περίοδο 2009-Μάρτιος 2014, τουλάχιστον 420,5 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αν κατευθυνόταν σε αυτόν το έλλειμμα του πριν από την ψήφιση του Ν.4254 θα ήταν κατά 85% μικρότερο.«Στην πραγματικότητα», λέει η ΕΛΕΤΑΕΝ, «δεν θα υπήρχε έλλειμμα, ακριβώς επειδή η υπόθεση ότι ο ν.4152/2013 επίλυσε το πρόβλημα δεν είναι ορθή. Αντιθέτως, οι προμηθευτές συνέχισαν να συνεχίζουν να αποκομίζουν -έστω και λιγότερο- όφελος από τον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΑΠΕ».

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μιλά για «όφελος υπέρ των προμηθευτών», εξαιτίας των μειωμένων καταβολών τους στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, το έλλειμμα του οποίου καλούνται να καλύψουν οι καταναλωτές, μέσω του ΕΤΜΕΑΡ. Επικαλούμενη τη μελέτη του ΕΜΠ, παραθέτει τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους υφίσταται το όφελος αυτό, λόγω της χαμηλής ΟΤΣ.

1) Η ΟΤΣ δεν ενσωματώνει τις πρόσθετες αμοιβές των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγών, οι οποίες εάν δεν υπήρχαν, η ΟΤΣ θα ήταν υψηλότερη. Ειδικά, το ποσό που καταβάλουν οι προμηθευτές στον Ειδικό Λογαριασμό, με βάση την ΟΤΣ, δεν ενσωματώνει καθόλου την αξία της διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι ΑΠΕ.

2) Οι ΑΠΕ μειώνουν την ΟΤΣ. Χάρη στη μείωση αυτή οι προμηθευτές αγοράζουν φθηνότερα την ενέργεια που προμηθεύουν στους πελάτες τους.

3) Η ΟΤΣ δεν απεικονίζει το αληθινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Από τη μελέτη του ΕΜΠ προκύπτουν και τα εξής.

- Λόγω της ισχύος που προσφέρουν οι ΑΠΕ στο Σύστημα, οι προμηθευτές όφειλαν να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασμό επιπλέον 41,3 εκατ. ευρώ κατά την τριετία 2009-2011.Τα ποσά αυτά αντανακλούν τις μειωμένες πληρωμές των προμηθευτών προς τον Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, λόγω της διαθεσιμότητας ισχύος που προσφέρουν οι ΑΠΕ και η οποία, εκτιμάται σε 20% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τους (και όχι στο 100% αυτής, λόγω της στοχαστικότητάς τους).

- Εάν οι προμηθευτές δεν παρακρατούσαν το σύνολο του οφέλους που αποκομίζουν από τη μείωση της ΟΤΣ λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ, αλλά κατέβαλαν στον Ειδικό Λογαριασμό για κάθε μονάδα ενέργειας από ΑΠΕ το ποσό που αντιστοιχεί στην ΟΤΣ, εάν δεν υπήρχαν ΑΠΕ, τότε θα όφειλαν να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασμό συνολικά 682 εκατ. ευρώ κατά την τριετία 2009-2011.

Όμως, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα απολογιστικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, κατά την ίδια περίοδο κατέβαλαν μόνο 530,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή, ωφελήθηκαν το ποσό των 151,3 εκατ. ευρώ συνολικά για την περίοδο 2009-2011.

- Ακόμα και εάν οι προμηθευτές κατέβαλαν το όφελός τους αυτό στον Ειδικό Λογαριασμό, εάν αγόραζαν, δηλαδή, την ενέργεια από ΑΠΕ σε μια δίκαια αυξημένη ΟΤΣ, και πάλι θα συνέχιζαν να παραμένουν ισχυρά ωφελημένοι λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ, αφού θα εξακολουθούσαν να καταβάλουν για όλη την υπόλοιπη ενέργεια που θα αγόραζαν τη μειωμένη ΟΤΣ.

- Οι προμηθευτές όφειλαν να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό το επιπλέον ποσό των 260,5 εκατ. ευρώκατά την τριετία 2009-2011. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα χρειαζόντουσαν να επιβαρυνθούν λιγότερο κατά 45%-51% σε σχέση με το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. που θα ισοσκέλιζε τον Ειδικό Λογαριασμό.

Για το μειωμένο κόστος των προμηθευτών έχει επιχειρηματολογήσει και ο ΕΣΗΑΠΕ. Και οι δύο φορείς, ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΗΑΠΕ, υπενθυμίζουν τη μελέτη του ΙΟΒΕ, του 2011, με βάση την οποία η συνδρομή της ενίσχυσης των ΑΠΕ αποτελεί μέρος μόνον του ειδικού τέλους, όπως υπολογίζεται σήμερα, ήτοι, 41% κατά μέσο στη δεκαετία 2011-2020.

* της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Πηγή: Energia.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad