ΕΚΤ: Οι ελληνικές επιδόσεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ενέργεια»

22 Ιανουαρίου 2015

20140124_horizon-2020_photos-0023_resizeΟι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικά για τον τομέα της ενέργειας, σε νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης παρουσιάστηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ενέργεια» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013. Στη μελέτη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την γεωγραφική κατανομή των πόρων, τη θέση της χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τη δικτύωση των ελληνικών φορέων, τη συμμετοχή των ελληνικών περιφερειών.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα «Ενέργεια» ήταν ένας από τους βασικούς άξονες του Ειδικού Προγράμματος «Συνεργασία» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, με προϋπολογισμό 2,35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Με βάση την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και αξιόπιστου ενεργειακού συστήματος στην Ευρώπη, το πρόγραμμα «Ενέργεια» χρηματοδότησε έργα στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

-Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου,

-Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

-Παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων,

-Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη,

-Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών,

-Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα,

-Ευφυή ενεργειακά δίκτυα,

-Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας,

-Η γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής.

Την περίοδο 2007-2013, στις προσκλήσεις του προγράμματος «Ενέργεια» υποβλήθηκαν συνολικά από όλες τις χώρες 2.146 προτάσεις (από τις οποίες οι 2.036 ήταν επιλέξιμες) και χρηματοδοτήθηκαν 340 έργα. Όσον αφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας την ίδια περίοδο, καταγράφονται 667 ελληνικές συμμετοχές σε 416 προτάσεις (από τις οποίες οι 406 ήταν επιλέξιμες), ενώ χρηματοδοτήθηκαν 69 έργα στα οποία σημειώνονται 108 συμμετοχές ελληνικών οργανισμών.

Το μέσο ποσοστό επιτυχίας για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από όλες τις χώρες στις προσκλήσεις του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013, όπως προκύπτει από τον αριθμό των προτάσεων που αξιολογήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των έργων που χρηματοδοτούνται, είναι 16,7%. Για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή, το μέσο ποσοστό επιτυχίας διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα, στο 17%.

Στα χρηματοδοτούμενα έργα, το 44,0% του συνόλου των συμμετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (1.724 συμμετοχές). Οι συμμετοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 711. Ακολουθούν οι Ερευνητικοί φορείς (960 συμμετοχές, 24,5% στο σύνολο των συμμετοχών), ο Πανεπιστημιακός τομέας (914 συμμετοχές, 23,3% στο σύνολο των συμμετοχών), οι Δημόσιοι φορείς (205 συμμετοχές, 5,2% στο σύνολο των συμμετοχών) και η κατηγορία άλλοι (116 συμμετοχές, 3% στο σύνολο των συμμετοχών). Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τις ελληνικές συμμετοχές.

Οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν σε προτάσεις και έργα του προγράμματος «Ενέργεια» με δημοφιλέστερα πεδία την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (25,9% των συμμετοχών σε προτάσεις και 27,8% των συμμετοχών σε έργα) και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων (14,7 % των συμμετοχών σε προτάσεις και 13,9% των συμμετοχών σε έργα).

Την περίοδο 2007-2013, τα 340 έργα που εγκρίθηκαν σε όλη την Ευρώπη έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.417 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 1.540 εκατ. ευρώ. Τα 69 έργα στα οποία καταγράφεται ελληνική συμμετοχή έχουν συνολικό προϋπολογισμό 442,24 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση της ΕΕ ανέρχεται σε 296,4 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ελληνικών οργανισμών στα έργα αυτά είναι 60,65 εκατ. ευρώ και η κοινοτική χρηματοδότηση 38,62 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ.

Με βάση την απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης το ποσοστό επιτυχίας της Ελλάδας, που υπολογίζεται ως η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε ανά χώρα σε σχέση με την αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων, διαμορφώνεται στο 19,1% και βρίσκεται στη 18η θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.

Η μελέτη «Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενέργεια», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 εντάσσεται στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών (Intelligence Reports) που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με εμπειρικά στοιχεία, αναλύσεις και δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας και απεικονίζουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών φορέων του Ελληνικού Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Συστήματος.

Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της Έκδοσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad