Εγκρίθηκαν 25 προσφορές σε διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 157 MW στη Γερμανία

30 Απριλίου 2015

101Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων ανακοίνωσε ότι ενέκρινε 25 από τις συνολικά 170 προσφορές που κατατέθηκαν στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού για φωτοβολταϊκά. Η Υπηρεσία αποδέχθηκε 25 προσφορές, συνολικής ισχύος 156,97 MW. Ο μέσος όρος των προσφορών, σε ό,τι αφορά την ισχύ, ήταν 6,3 MW, με τιμή 0,0917 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η συνολική ισχύς των 170 προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν τέσσερις φορές υψηλότερη σε σχέση με αυτή που ζητούσε η Υπηρεσία στον διαγωνισμό. Η τιμή συμβολαίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αρκετά χαμηλότερη σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο του διαγωνισμού (0,1129 ευρώ/μεγαβατώρα), ενδεικτικό και αυτό, γεγονός του ισχυρού ανταγωνισμού που υπάρχει στην αγορά.

Ωστόσο, είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή των 0,0902 ευρώ/μεγαβατώρα που ισχύει στην γερμανική αγορά.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των νέων μονάδων είναι 24 μήνες. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Δικτύων, μία από τις μειοδότριες εταιρείες συγκέντρωσε το 40% της ισχύος καταθέτοντας μια σειρά από προσφορές. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι επιβεβαιώνει εν μέρει τους αρχικούς φόβους μικρότερων επενδυτών του κλάδου ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα ωφελούσε τους μεγαλύτερους και οικονομικά ισχυρότερους ομίλους, καθώς αυτοί θα είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές.

Πηγή: Energia.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad