Θετικά σχόλια από τους ενεργειακούς συνδέσμους της Ευρώπης για τις προτάσεις της Κομισιόν

26 Φεβρουαρίου 2015

europaΟι σύνδεσμοι Eurelectric, Eurogas, EPIA και EWEA δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή ένωση, τις ΑΠΕ και τις διασυνδέσεις ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Σε κοινή τους ανακοίνωση, τονίζουν ότι η νέα προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη αγορά και σε ένα βελτιωμένο επενδυτικό περιβάλλον. «Η ιδέα της ενεργειακής ένωσης, εφόσον υλοποιηθεί σωστά, έχει την προοπτική να οδηγήσει σε μια αξιόπιστη εφαρμογή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής», υπογραμμίζουν.

Σύμφωνα με τους συνδέσμους, μια επιτυχημένη πολιτική-πλαίσιο με βάση την ενεργειακή ένωση, θα πρέπει να στηριχθεί σε τρεις άξονες:

Πρώτον, την μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών με γνώμωνα το μειωμένο κόστος. Αυτό περιλαμβάνει την συνεργασία των κρατών-μελών για τους στόχους που αφορούν τους ρύπους, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας ως το 2030, την προτεραιότητα στις διασυνδέσεις, την προώθηση μηχανισμών αγοράς, την αναβάθμιση του συστήματος εμπορίας ρύπων, την έμφαση στις επενδύσεις και υπηρεσίες εξοικονόμησης, καθώς και τον περιορισμό των στρεβλώσεων στις αγορές μέσω ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Δεύτερον, την εφαρμογή μηχανισμών αγοράς για την ενεργειακή ασφάλεια. Το σκέλος αυτό αφορά την πληρέστερη διασύνδεση των ευρωπαϊκών αγορών, την απομάκρυνση των εμποδίων για μια ενσωματωμένη αγορά στην Ε.Ε., τον σχεδιασμό μιας πλήρους αγοράς που θα παρέχει ευελιξία και επιχειρηματικές ευκαιρίες και την διευκόλυνση των ευρωπαϊκών εταιρειών στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε ξένες πηγές.

Τρίτον, την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού συστήματος που θα έχει οφέλη για τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται η θέσπιση ενός δίκαιου περιβάλλοντος στον τομέα της παραγωγής, ένα ρυθμιστικό καθεστώς που θα ενισχύει την καινοτομία, αλλά και η μόχλευση του επενδυτικού σχεδίου της Κομισιόν προς όφελος της έρευνας και της σύνδεσης των ιδιωτικών επενδύσεων με τα ενεργειακά σχέδια που επιδεικνύουν τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ε.Ε.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad