Δασικές καλλιέργειες

Δασικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου (SRICS)

Παρά το γεγονός ότι η βιομάζα παραδοσιακά αποτελούσε το πιο σημαντικό καύσιμο στον κόσμο, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ενδιαφέρον για την χρήση της ως βιοενεργειακή πρώτη ύλη στις ανεπτυγμένες χώρες ξεκίνησε στις αρχές του 1970. Η δυνατότητα των καλλιεργειών μικρού περίτροπου χρόνου για την παραγωγή ενέργειας αναγνωρίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξής τους, της υψηλής παραγωγικότητας, της σύντομης σχετικά περιοδικής συγκομιδής και της ευκολίας πολλαπλασιασμού.

Οι καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου εγκαθίστανται συνήθως από πυκνοφυτεμένες, υψηλής απόδοσης ποικιλίες ιτιάς ή λεύκης, οι οποίες συγκομίζονται περιοδικά κάθε 2-5 έτη αν και ο συνήθης καλλιεργητικός κύκλος είναι τριετής. Η θαμνώδης ιτιά, αποτελεί το μητρικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την πλειοψηφία των καλλιεργούμενων ποικιλιών ιτιάς σε καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας. Το ρίζωμα που παραμένει στο έδαφος, μετά την συγκομιδή, παράγει νέους βλαστούς την επόμενη χρονιά οι οποίοι αποτελούν το συγκομιζόμενο προϊόν του επόμενου καλλιεργητικού κύκλου. Η περίτροπη καλλιέργεια είναι οικονομικά βιώσιμη έως και 30 έτη πριν η απεγκατάσταση της θεωρηθεί απαραίτητη.

Παράδειγμα διαχείρισης καλλιέργειας μικρού περίτροπου χρόνου.

forest-crops

7-year-old-Salix-myrsinifolia

Εικ’ονα 1. Συγκομιδή  φυτείας ιτιάς (Salix myrsinifolia) ηλικίας 7 ετώντην άνοιξη

Οι καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου για την παραγωγή βιομάζας που εφαρμόζονται με επιτυχία στην Βόρεια Ευρώπη (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Ιρλανδία) αξιοποιούν ως πρότυπη την καλλιέργεια της ιτιάς ενώ η λεύκη έχει αρχίσει να καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια, σε μικρής κλίμακας φυτείες. Άλλα είδη που μπορούν να συμπεριληφθούν σε καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου για την παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική είναι η ψευδακακία και ο ευκάλυπτος.

Στις δασικές ενεργειακές καλλιέργειες ανήκουν καλλιέργειες όπως

banner ad