Βιοδιυλιστήριο

Bioraffinerie-ModellΣημαντική επιστημονική συζήτηση λαμβάνει χώρα τελευταία, κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, πάνω στις διάφορες εκδοχές ανάπτυξης και σχεδιασμού βιοδιυλιστήριων. Η έννοια του βιοδιυλιστηρίου αποτελεί ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο για την επεξεργασία διαφόρων ειδών βιομάζας προς ένα εύρος βιοπροϊόντων. Πρόκειται για μία νέα έννοια, συνεπώς υπάρχουν σήμερα διάφοροι ορισμοί του βιοδιυλιστηρίου σε χρήση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας (DOE) των ΗΠΑ, στο βιοδιυλιστήριο διάφορες πρώτες ύλες βιομάζας μετατρέπονται σε ένα «φάσμα» πολύτιμων προϊόντων. Εναλλακτικώς, το βιοδιυλιστήριο και η βιοδιύλιση περιγράφονται ως η μεταφορά της γνώσης της χημείας των ορυκτών καυσίμων στη χημεία μετατροπής βιομάζας. Ο ορισμός που δίνεται από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency) είναι ότι βιοδιυλιστήριο είναι η βιώσιμη επεξεργασία της βιομάζας σε ένα «φάσμα» εμπορεύσιμων προϊόντων και ενέργειας.

Τα βιοδιυλιστήρια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως ανάλογα με το είδος της χρησιμοποιούμενης βιομάζας και της τεχνολογίας. Ως κύριες κατηγορίες βιοδιυλιστηρίων θεωρούνται σήμερα τα βιοδιυλιστήρια που χρησιμοποιούν ολόκληρα φυτά (whole crop biorefineries), τα βιοδιυλιστήρια λιγνινοκυτταρινούχoυ βιομάζας (lignocellulosic biomass biorefineries), τα θερμοχημικά βιοδιυλιστήρια (thermochemical biorefineries) και τα θαλάσσια βιοδιυλιστήρια (marine biorefineries).

Ιωάννης Α. Παναγιωτόπουλος

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

banner ad