Διερευνάται η αξιοποίηση τηλεθέρμανσης από βιομάζα στα Γρεβενά

1 Απριλίου 2015

95174Τη δυνατότητα χρήσης βιομάζας για την τηλεθέρμανση στην πόλη των Γρεβενών, θα εξετάσει το ΤΕΕ/Τμήμα Δ. Μακεδονίας.

Η εν λόγω έρευνα θα αφορά το είδος, την ποιότητα (θερμική αξία) και την ποσότητα της διαθέσιμη βιομάζας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, καθώς και εκτίμηση για το κόστος συλλογής και μεταφοράς της διαθέσιμης βιομάζας (αποθήκευση και logistics βιομάζας).

Σύμφωνα με το kozan.gr, κατά τη διάρκεια της έρευνας θα εξεταστούν και περιβαλλοντικά θέματα, μιας και μέρος του νομού υπάγεται στην περιοχή Natura. Θα προηγηθεί ένας αρχικός υπολογισμός των θερμικών αναγκών της πόλης, στο βαθμό που αυτές μπορούν να καλυφθούν από τη βιομάζα, ενώ θα καταγραφούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης από βιομάζα, που κυριαρχούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και η δυνατότητα σύνδεσής του με την τηλεθέρμανση.

Επίσης, θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης ξυλίτη ή λιγνίτη από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για συμπληρωματική ή ολική κάλυψη αναγκών. Τέλος, θα διερευνηθεί και το θεσμικό πλαίσιο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, για τη χρήση και σε πιο ποσοστό μη ανανεώσιμων καυσίμων, ενώ θα καθοριστεί η τεχνολογία (ή οι τεχνολογίες) που θα χρησιμοποιηθούν. Θα αναζητηθούν / αξιοποιηθούν υπάρχουσες εργασίες, έρευνες και μελέτες σχετικές με την τηλεθέρμανση Γρεβενών.

Πηγή: kozan.gr

Category: Ειδήσεις, Στερεή Βιομάζα

Comments are closed.

banner ad