Μονάδα παραγωγής βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής-θερμικής ενέργειας στη θέση Μπόιδα Μαύρη Δ.Ε. Θεσπρωτικού

25 Φεβρουαρίου 2015

817e3f3359d93c9677f03817aaead41a_LTο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων (κτηνοτροφικών μονάδων) 80tn/day (ή 28.800 tn/year για 335 ημέρες το χρόνο) προς παραγωγή βιοαερίου και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου ισχύος 250KW.

Στο ΦΕΚ με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2015 αναφέρεται χαρακτηριστικά: «ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 250 KW ΣΤΟ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στη θέση ΘΕΣΗ «ΧΑΛΙΚΙΑ − ΜΠΟΙΔΑ ΜΑΥΡΗ» Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, του Δήμου ΖΗΡΟΥ, Περιφέρεια Ηπείρου (Νομός Πρεβέζης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.575.360,85 €… η οποία τροποποίηση αφορά στην τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, χωρίς μείωση του συνολικού κόστους 1.575.360,85 €, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 787.680,42 € ήτοι ποσοστό 50,000%, με ποσό ιδίας συμμετοχής 787.680,42 € ήτοι ποσοστό 50,000% και ποσό τραπεζικού δανείου 0,00 € ήτοι ποσοστό 0,000%. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης».

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων (απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων) 80tn/day (ή 28.800 tn/year για 335 ημέρες το χρόνο) προς παραγωγή βιοαερίου και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 250KW.

Στη μονάδα βιοαερίου θα οδηγούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα τα οποία, μετά από αναερόβια χώνευση, θα παράγουν το βιοαέριο, το οποίο θα καίγεται, σε συγκρότημα συμπαραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Το προκύπτον μίγμα από την διαδικασία της χώνευσης (αποτελεί οργανικό λίπασμα) και διαχωρίζεται (με φυγοκεντρικό διαχωριστή) σε στερεό και υγρό κλάσμα. Το σύνολο του υγρού κλάσματος θα περνάει από τη μονάδα απονιτροποίησης, προκειμένου να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου που αυτό περιέχει.

Στη συνέχεια, θα μεταφέρεται στο lagoon και τελικά θα διατίθεται ως υγρό λίπασμα σε καλλιεργητές της ευρύτερης περιοχής (κάμπος Ρωμίας – Μπόιδας Μαυρής σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπέυθυνες δηλώσεις καλλιεργητών).

Θα κατασκευαστεί στεγανό lagoon συλλογής του υγρού λιπάσματος εμβαδού 4.104,86τ.μ. και ύψους 2,60m, το οποίο επαρκεί για αποθήκευση του υγρού λιπάσματος ως και τη διάθεσή του για περισσότερους από 4 μήνες. Το στερεό κλάσμα θα αποτίθεται σε χώρο ωρίμανσης προκειμένου η υγρασία του να πέσει στα επιθυμητά επίπεδα για να μπορεί να ενσακκιστεί και στη συνέχεια θα διατίθεται ως στερεό λίπασμα.

Πηγή: atpreveza.gr

Category: Βιοαέριο, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad