Εκπαίδευση στην χρήση εναλλακτικών πηγών

21 Ιανουαρίου 2015

de17Αυτή τη φορά, το βιοαέριο έχει την τιμητική του! Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Ενέργεια λοιπόν από απόβλητα και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος!

H κυπριακή εταιρία Marketmentoro Ltd σε συνεργασία με διακεκριμένους εταίρους προερχόμενους από Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες από την Ελλάδα και την Ισπανία, υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο DELOS εγκεκριμένο από το Πρόγραμμα Δια Βίου μάθησης στα πλαίσια της δράσης Leonardo da Vinci, Μεταφορά Τεχνογνωσίας.

Το έργο DELOS – Development of an e-learning platform for the operation and management of biogas production units, το οποίο βρίσκεται πλέον στο δεύτερο έτος υλοποίησης του, σκοπεύει στην δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βιοαερίου.

Ένα πλήρες , λοιπόν, διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για όλους όσους εργάζονται στις μονάδες παραγωγής βιοαερίο αλλά και για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο υλοποείται στη χώρα μας και υπόσχεται αναβάθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στο χώρο.

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου, αποτελεί μία εναλλακτική λύση με σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων.

Ο σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το περιβαλλοντικό προβλήμα που προκαλεί η διάθεση των γεωργικών αποβλήτων και ταυτόχρονα η μετάδοση γνώσεων και επιστημονικών προτάσεων που αφορούν στην αναερόβια χώνευση των γεωργικών αποβλήτων ως πιθανή λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Κατά το πρώτο έτος το έργο δημιούργησε ένα δυνατό δίκτυο από ενδιαφερόμενους φορείς από 3 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος) που συντελείται από διευθυντές και εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου, μονάδες παραγωγής βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων, δημόσιες αρχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου αναμένεται ότι μέσω των ενεργειών και εργαλείων εκπαίδευσης θα δοθούν λύσεις και κίνητρα σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της διάθεσης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων των γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. παραγωγή ελαιόλαδου, ​​την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων) μέσα από την χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης του έργου Delos, που θα λάβουν μέρος και στις 3 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος) στοχεύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην οικολογική του ευαισθητοποίηση, με απώτερο σκοπό και τη συνολική αναβάθμιση του τομέα παραγωγής ενέργειας στις συγκεκριμένες χώρες, μέσω της χρήσης εναλλακτικών πηγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://delosproject.eu

Πηγή: SigmaLive

Category: Βιοαέριο, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad