Τώρα δεν είναι η ώρα να θέσει σε κίνδυνο η Ε.Ε. τα οφέλη της παραγωγής βιοκαυσίμων

30 Απριλίου 2015

PekaPesonenΗ Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη χρήση των συμβατικών βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Τα βιοκαύσιμα μειώνουν τις εκπομπές αερίων των μεταφορών ουσιαστικά και μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει καλές ζωοτροφές για τα ζώα.

Στις Copa-Cogeca, πιστεύουμε ότι η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα υποστηρίζει την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς μόνο ένα μέρος της ελαιοκράμβης ή των σιτηρών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ ή βιοαιθανόλης.

Τα υπόλοιπα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υποπροϊόντα, που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, τα οποία ως εκ τούτου επιτρέπουν στην ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές σόγιας. Η ΕΕ στην πραγματικότητα έχει ένα έλλειμμα φυτικής πρωτεΐνης, καθώς εισάγει το 70% των αναγκών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αμερική.

Καλούμε λοιπόν τους βουλευτές να ψηφίσουν έτσι ώστε τουλάχιστον το 8% των καυσίμων για τις μεταφορές να γίνονται από τα βιοκαύσιμα γεωργικής προέλευσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση – κατά το ένα τρίτο – στην καλλιεργούμενη έκταση με ελαιοκράμβη της ΕΕ, σε διαταραχές στις αγορές σιτηρών και ζάχαρης, καθώς και μείωση της πιθανής διαφοροποίησης των καλλιεργειών.

Το ανώτατο όριο στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς θα εμποδίσει την εξισορρόπηση του ελλείμματος φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρώπη. Θα μπορούσε, επίσης, να βλάψει τη σταθερότητα των γεωργικών αγορών και να οδηγήσει στην υπό-αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητάς μας.

Ο κίνδυνος η αρόσιμη γη να εγκαταλειφθεί είναι πολύ πραγματικός. Από 1,5 έως δύο εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης εντός της ΕΕ δεν έχουν τεθεί εκ νέου σε παραγωγή, λόγω της εφαρμογής του καθεστώτος αγρανάπαυσης από το 2009, οπότε το πλήρες δυναμικό παραγωγής των νεότερων κρατών μελών της ΕΕ δεν έχει επιτευχθεί.

Μόλις πρόσφατα, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, Jose Graziano da Silva δήλωσε: «Πρέπει να υπερβούμε τη διαμάχη τρόφιμα εναντίον καυσίμων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, όταν αναπτύσσονται με υπευθυνότητα, τα βιώσιμα συστήματα παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να προσφέρουν μια επιπλέον πηγή εισοδήματος για τους φτωχούς αγρότες».

Και αυτό είναι σημαντικό, αν οι αγρότες πρέπει να θρέψουν έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 60 τοις εκατό από το 2050.

Επιπλέον, είμαστε ενάντια στην ένταξη του δείκτη έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (ILUC) στις νομοθετικές διατάξεις, γιατί τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εισαγωγή των παραγόντων ILUC στους προμηθευτές καυσίμων στα κράτη μέλη ήταν, πιστεύουμε, απαράδεκτα και δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη .

Υποστηρίζουμε ότι η τρέχουσα πολιτική παραμένει ρεαλιστική, λόγω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αύξησης της γεωργικής παραγωγής, εφ “όσον τα συμβατικά βιοκαύσιμα παράγονται με τρόπο που δεν θίγει την παραγωγή τροφίμων.

Τα συμβατικά βιοκαύσιμα διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι συμπληρωματικές διαδικασίες παραγωγής. Η βιομηχανία βιοκαυσίμων στην ΕΕ είναι επίσης βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Μια σταθερή και στοχευμένη πολιτική απεξάρτησης από τον άνθρακα για να υποστηρίξει τα βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένων και πιστοποιημένων βιώσιμων βιοκαυσίμων που παράγονται από τις αροτραίες καλλιέργειες, είναι ζωτικής σημασίας για μετά το 2020.

* Ο Πέκα Πεσόνεν είναι γενικός γραμματέας των Copa-Cogeca

Πηγή: agro24.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad