Αγροτικά απόβλητα ως βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς στην Αγγλία

2 Απριλίου 2015

9109Μέχρι στιγμής τα περισσότερα βιοκαύσιμα που παράγονται απαιτούν τη χρήση αγροτικής γης. Όμως αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την επίδραση των βιοκαυσίμων στις τιμές και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, καθώς και νέες εκτάσεις αποψιλώνονται για να καλλιεργηθούν φυτά για καύσιμα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης πρέπει να ληφθεί υπόψη και το αποτύπωμα άνθρακα της «πρώτης γενιάς» βιοκαυσίμων (που βασίζονται σε καλλιέργειες), οπότε φαίνεται να είναι πιο επιζήμια για το περιβάλλον από τα ισοδύναμα ορυκτά καύσιμα.

Η ερευνητική ομάδα του UEA πιστεύει ότι με τη μελέτη της θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία βιοκαυσίμων που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, επειδή θα κάνει χρήση των προϊόντων αποβλήτων από την αγροτική παραγωγή.

Εγκαθιδρύοντας τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη έρευνα για τα «βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς», που θα μπορούν να δημιουργηθούν από φύκια ή άχρηστα υλικά, αποφεύγοντας την ανάγκη για φυτικές καλλιέργειες, η επεξεργασία για την παραγωγή βιοαιθανόλης από άχυρο και άλλα υποπροϊόντα είναι επί του παρόντος περίπλοκη και αναποτελεσματική.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι όξινες συνθήκες που απαιτούνται για να διασπαστούν τα υλικά των αποβλήτων, καθώς και οι συνθήκες αυτές είναι τοξικές στη ζύμη, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία καυσίμων, μέσω της ζύμωσης. Αν και έχει σημειωθεί κάποια έρευνα σε γενετική τροποποίηση ζύμης ώστε να ανέχεται τις σκληρές συνθήκες, οι ερευνητές του UEA πιστεύουν ότι έχουν βρει 5 στελέχη που φυσικώς βρίσκονται στις ζύμες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς στη διαδικασία της ζύμωσης.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Τομ Κλάρκε, από τη Σχολή Βιολογικών Επιστημών του UEA, δήλωσε σχετικά στη βρετανική ιστοσελίδα Farming: «η μείωση των πετρελαϊκών αποθεμάτων και η ανάγκη να αναπτυχθούν καύσιμα κίνησης με ένα μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα οδήγησε στην έκρηξη της έρευνας βιώσιμων καυσίμων. Η βιοαιθανόλη είναι ένα πολύ ελκυστικό βιοκαύσιμο για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς αναμιγνύει καλά με βενζίνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μείγματα με χαμηλότερη περιεκτικότητα συγκέντρωσης σε οχήματα χωρίς τροποποιήσεις. Στη Βραζιλία, οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με βιοαιθανόλη υπήρχαν στους δρόμους ήδη από το 1979.

«Η αποδόμηση αγροτικών αποβλήτων ήταν προηγουμένως δύσκολη επειδή πολλά στελέχη της μαγιάς που απαιτούνται για τη ζύμωση παρεμποδίζονταν από ενώσεις στα άχυρα. Οι τοξικές επιδράσεις τους οδηγούσαν σε μειωμένη παραγωγή αιθανόλης», συμπληρώνει ο Δρ. Κλάρκε.

Μετά από διερεύνηση περισσότερων από 70 στελεχών ζυμομυκήτων για να βρουν κάποια που θα μπορούσαν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων, οι ερευνητές εντόπισαν 5 στελέχη που είναι ανθεκτικά στην τοξική ένωση φουρφουράλης, και τα οποία παράγουν υψηλότερες αποδόσεις αιθανόλης.

Από τις πέντε ανεκτικές ποικιλίες στη φουρφουράλη που αναγνωρίστηκαν, μια απέδωσε καλύτερα. Αυτό το στέλεχος ζυμομύκητα συνδέεται με τον τύπο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του γιαπωνέζικου κρασιού από ρύζι το αποκαλούμενο σάκε.

Πηγή: Agronews.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad