Σε δύο φάσεις η κατανομή βιοντίζελ για το 2014

14 Μαΐου 2015

73878Το ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή ανά εταιρεία, σε δύο φάσεις, από την έναρξη του έτους κατανομής 2013 έως τις 13.10.2014 και από τις 13.10.2014 έως τη λήξη του έτους κατανομής 2014 ορίζει η τροποποιητική απόφαση της υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/07.08.2014 ΚΥΑ «Κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2220).

Στην ίδια απόφαση, που συνυπογράφουν ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου και η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, καθορίζεται και το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, ανά εταιρεία, αλλά και οι μηνιαίες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά υπόχρεο και δικαιούχο. Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, οιι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους της κατανομής έτους 2014, από 1η Ιανουαρίου 2014 έως τον Αύγουστο 2014 σύμφωνα με τη Δ1/Α/11750/14.06.2013 κοινή υπουργική απόφαση ‘Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ.7 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει’ (ΦΕΚ Β΄ 1452), όπως τροποποιήθηκε με τις Δ1/Α/οικ.20891/14.11.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2959) και Δ1/Α/οικ.4074/05.03.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2959) όμοιες αποφάσεις, συμψηφίζονται με τις κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Για το διάστημα Σεπτεμβρίου − Δεκεμβρίου 2014, οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, τις λοιπές από τις συνολικές κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Τροποποιητική απόφαση με την κατανομή βιοντίζελ για το 2014.pdf

* Άρθρο της Γιαννακοπούλου Φανής

Πηγή: Agronews.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Βιοντίζελ, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad