Λιγότερα βιοκαύσιμα από ενεργειακές καλλιέργειες θέλει η Ευρώπη

16 Απριλίου 2015

elaiokramviΣοβαρή διαταραχή στο καλλιεργητικό ισοζύγιο της Ευρώπης αναμένεται να προκαλέσει η επικείμενη συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών για τη μείωση της παραγωγής βιοκαυσίμων από τη γεωργική δραστηριότητα (ελαιοκράμβη, ηλίανθος κ.λπ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου (ENVI), οι ευρωβουλευτές και οι υπουργοί της Ε.Ε. προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα την Τρίτη προς μία συμφωνία για τη μείωση της παραγωγής «παραδοσιακών» βιοκαυσίμων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε εναλλακτικές πηγές, όπως είναι ορισμένα είδη αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων, καθώς και νέες πηγές όπως τα φύκια. Η Επιτροπή ENVI ψήφισε υπέρ της πρότασης της Κομισιόν, η οποία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει «στόχο τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου που προκαλεί η καλλιέργεια γης για ενεργειακά φυτά».

«Ήταν ένα θέμα-πρόκληση και δεν πετύχαμε όλα όσα θα θέλαμε: Υπάρχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες και προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Κάποιες χώρες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν περισσότερο από άλλες, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία στους παράγοντες που θα βοηθήσουν στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC)», είπε ο επικεφαλής ευρωβουλευτής, Nils Torvalds, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (51 υπέρ, 12 κατά, 1 απών).

Υπό παρακολούθηση τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς

Η τρέχουσα νομοθεσία της Ε.Ε. απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 10% της κατανάλωσης καυσίμων για μεταφορές θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το συμβιβαστικό κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα αναφέρει ότι τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα (από ενεργειακές καλλιέργειες) θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το 7% της ενεργειακής κατανάλωσης στις μεταφορές μέχρι το 2020.

Οι προμηθευτές καυσίμων θα πρέπει να ενημερώνουν για το εκτιμώμενο επίπεδο των εκπομπών αερίων που απελευθερώνονται από τη χρήση καλλιεργήσιμης γης για βιοκαύσιμα, την Κομισιόν. Η Κομισιόν με τη σειρά της θα δημοσιεύσει τα δεδομένα της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (ILUC), προκειμένου να εξαχθούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

Επιτάχυνση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους σε 18 μήνες από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός, για τη χρήση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς (υπολείμματα, φύκια κ.λπ.). Το σχέδιο κανονισμού δίνει ένα ενδεικτικό ποσοστό-στόχο 0,5% μέχρι το 2020. Τα κράτη-μέλη μπορούν να θέσουν χαμηλότερο στόχο, υπό προϋποθέσεις.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο του κανονισμού θα τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο διάστημα 27-30 Απριλίου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο κανονισμό μέχρι το 2017.

Πηγή: agro24.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Βιοντίζελ, Ειδήσεις, Ενεργειακές Καλλιέργειες

Comments are closed.

banner ad