Απόβλητα λίπη και έλαια, λιπαρά οξέα, ολεΐνες

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία έτη χαμηλής αξίας και ποιότητας πρώτες ύλες όπως όξινα λάδια που προκύπτουν από την επεξεργασία βρωσίμου ελαίου, ολεΐνες (acid oils) που προκύπτουν από τη διάσπαση της σαπουνόπαστας (απόβλητο ραφινερίας) καθώς και αποστάγματα λιπαρών οξέων που προκύπτουν από κολόνες απόσμησης και απόσταξης σε ραφινερίες ελαίων. Οι συγκεκριμένες πρώτες ύλες είναι χαμηλής ποιότητας (Πίνακας 1) και μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ μόνο μέσω συνδυασμό των διεργασιών εστεροποίησης και μετεστεροποίησης.

 

Πίνακας1. Τυπική σύσταση αποβλήτων ραφινερίας ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ

Συστατικό (%)

Σαπουνόπαστα

Ολεΐνες

Αποστάγματα λιπαρών οξέων

 

ΡΑΑ*

ΕΑΑ*

Νερό

32-67

<1-3

-

-

Λιπαρά Οξέα

10-28

39-79

80-90

30-60

Γλυκερίδια

12-13

18-30

<1-14

5-12

Φωσφατίδια

5-9

-

-

-

Μη-σαπωνοποιήσιμα

<1

<1-4

5-10

25-33

* ΡΑΑ : Ραφιναρισμένο Αποχρωματισμένο Αποσμισμένο, ΕΑΑ : Εξουδετερωμένο, Αποχρωματισμένο, Αποσμισμένο

Tags:

Category: Βιοντίζελ, Πρώτες Ύλες

Comments are closed.

banner ad