«Δεν φταίει το βιοντίζελ για μικροβιακές μολύνσεις στο πετρέλαιο κίνησης»

16 Απριλίου 2015

17767DE07D945E3B53BB041207145C28Με αφορμή επανειλημμένες αναφορές με τελευταία τη δημοσίευση εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, στην οποία γίνεται υπαινιγμός ότι το βιοντίζελ δημιουργεί προβλήματα στον πετρελαιοκινητήρα λόγω μικροβιακών μολύνσεων, ο ΣΒΙΒΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Απαραίτητη συνθήκη για να αναπτυχθούν μικρόβια είναι η ύπαρξη νερού σε ικανή ποσότητα ώστε να υπάρχει επαρκές ελεύθερο οξυγόνο.

Βιοντίζελ που πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν μπορεί να είναι μολυσμένο στις εγκαταστάσεις παραγωγής του, πριν δηλαδή περάσει στο σύστημα διακίνησης του πετρελαίου. Και αυτό γιατί στο τελικό στάδιο παραγωγής, την ξήρανση, αναπτύσσονται θερμοκρασίες που αποστειρώνουν πλήρως το προϊόν. Εφ’ όσον δε το βιοντίζελ καλύπτει την προδιαγραφή μέγιστης υγρασίας, οι συνθήκες στην αποθήκευσή του είναι απαγορευτικές για την ανάπτυξη μικροβίων.

Προβλήματα μικροβιακής μόλυνσης υπήρχαν στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο, πολύ πριν εμφανισθεί το βιοντίζελ και οφείλονται στην παρουσία νερού που καθιζάνει με τον καιρό στις δεξαμενές. Αιτία δηλαδή, είναι η πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχουν, εξυδάτωσης και καθαρισμού των δεξαμενών, σε ορισμένα πρατήρια ή/και εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. Από τα σημεία αυτά η μόλυνση μπορεί να μεταδοθεί μέσω των βυτιοφόρων και σε άλλα πρατήρια και εγκαταστάσεις.

Συνεπώς, το πρόβλημα οφείλεται στην πλημμελή «νοικοκυροσύνη», (house keeping), στην διακίνηση και αποθήκευση του πετρελαίου κίνησης.

Ο ΣΒΙΒΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι οι παραγωγοί βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να πωλούν το προϊόν τους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ14214 το οποίο είναι κοινό για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς και το οποίο διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του βιοντίζελ.

Συνεπώς. οποιοδήποτε πρόβλημα μικροβιακής μόλυνσης στο ντίζελ κίνησης θα πρέπει να αναζητηθεί στα υπόλοιπα στάδια διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα δυσφήμισης του μοναδικού Ελληνικού ανανεώσιμου καυσίμου ,είναι αβάσιμη επιστημονικά όσο και άδικη απέναντι στο μοναδικό ανανεώσιμο καύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα από ελληνικές α’ ύλες.

Πηγή: Reporter.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Βιοντίζελ, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad