Ζωικά λίπη

Εκτός από τα σπορέλαια μια εξαιρετική πηγή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ αποτελούν τα χαμηλής ποιότητας και αξίας (χρηματικής και διατροφικής) λίπη και έλαια. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ζωικά λίπη που μπορούν να ανακτηθούν από ζωικά υποπροϊόντα σφαγείου κατηγορίας 3 και 2. Οι πιο σημαντικές πηγές των λιπών είναι τα βοοειδή, οι χοίροι, τα αμνοερίφια και τα πουλερικά. Κατά μέσο όρο τα ζωικά από τα βοοειδή περιέχουν 5% υποδόριο λίπος και 3.5% ενδομυϊκό λίπος, οι χοίροι 6 % υποδόριο και 4.5 % ενδομυϊκό λίπος, τα αμνοερίφια 3% υποδόριο και 3.1% ενδομυϊκό λίπος και τέλος τα πουλερικά 1.4 – 1.6 % ενδομυϊκό λίπος. Από τα δύο είδη λίπους το μεγαλύτερο μέρος του υποδόριου λίπους χρησιμοποιείται κυρίως στην βιομηχανία τροφίμων π.χ. αλλαντικά, ενώ το ενδομυϊκό λίπος μπορεί να ανακτηθεί με τη μέθοδο της αδρανοποίησης (rendering) από τα ζωικά υποπροϊόντα όπως τα σπλάχνα και τα αποβαλλόμενα ζωικά υποπροϊόντα με στόχο την παραγωγή βιοντίζελ.

energy-animal-fat-biofuel

Tags:

Category: Βιοντίζελ, Πρώτες Ύλες

Comments are closed.

banner ad